BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarczyk Aneta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Metody pomiaru zmienności kursów walutowych w warunkach kryzysowych
The Methods for Measuring Volatility of Exchange Rates in Terms of Crisis
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/1, s. 427-438, tabl., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zmienność kursu walutowego, Kryzys finansowy, Kryzys walutowy, Ryzyko finansowe, Ryzyko walutowe, Metody pomiarowe, Model GARCH, Model ARFIMA
Exchange rate variability, Financial crisis, Currency crisis, Financial risk, Currency risk, Measuring methods, GARCH model, Autoregressive fractionally integrated moving average model (ARFIMA)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzysy finansowe ogarniające nie tylko poszczególne kraje, ale i destabilizujących całe regiony świata powodują znaczny wzrost zmienności parametrów rynkowych, w tym w szczególności kursów walutowych. W pracy przedstawiono wybrane aspekty dotyczące powstawania kryzysów oraz podkreślono konieczność zweryfikowania przez przedsiębiorstwa dotychczasowych systemów zarządzania ryzykiem finansowym. W celu prawidłowego pomiaru ryzyka walutowego należy zapewnić uczestnikom rynku dostęp do niezbędnej informacji oraz narzędzi wykorzystujących nowoczesne osiągnięcia nauki. Jednym z narzędzi ekonometrycznych umożliwiających pomiar poziomu zmienności kursu walutowego są modele autoregresyjne z warunkową heteroskedastycznością (GARCH), które umożliwiają opis efektu skupiania zmienności. Na bazie podstawowego modelu GARCH (p,q) powstało wiele jego modyfikacji, jednakże w pracy skoncentrowano się na specyfikacji umożliwiającej modelowanie długiej pamięci w średniej i wariancji warunkowej procesu, czyli na modelu ARFIMA-FIGARCH. Przedstawione w części empirycznej wartości wariancji warunkowej wyznaczonej dla kursu EUR/PLN na podstawie oszacowanych i zweryfikowanych modeli ARFIMA-FIGARCH wskazują na poziom ryzyka rynkowego towarzyszącego inwestycjom w euro w badanym okresie. Ogólny wniosek jaki nasuwa się po przeprowadzonej analizie sprowadza się do stwierdzenia, iż modele klasy GARCH mogą stanowić użyteczne narzędzie wykorzystywane do pomiaru ryzyka walutowego towarzyszącego działalności krajowych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The financial crisis resulted in an increase of highly fluctuating exchange rates. The knowledge about future volatility of exchange rates are useful in currency risk management process The main purpose of this paper is an application of GARCH models to modeling of exchange rate volatility in the Polish currency market. The empirical results indicate that long memory dynamics in the returns and volatility of EUR/PLN exchange rate can be adequately estimated by the joint ARFIMA-FIGARCH. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beine M., Laurent S. (2003), Central bank interventions and jumps in double long memory models of daily exchange rates, "Journal of Empirical Finance" No 10.
 2. Bessis J. (2001), Risk management in banking, Willey & Sons, New York.
 3. Budnikowski A. (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 4. Fieszeder P. (2009), Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 5. Franses P. H., D. van Dijk (2004), Non-linear time series models In empirical finance, Cambridge University Press, Cambridge.
 6. Kasman A., Kasman S. , Toruń E. (2009), Dual long memory property in returns and volatility: Evidence from the CEE countries' stock markets, "Emerging Markets Review" No 10.
 7. Koronowski A. (2003), Czynniki destabilizacji rynków walutowych, TWIGGER, Warszawa.
 8. Proposed revisions to the Basel II market risk framework (2008), Bank for International Settlements, Basel.
 9. Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P. (2003), Reżim kursowy a kryzysy walutowe - czy możliwy jest kryzys walutowy w warunkach kursu płynnego?," Bank i Kredyt" nr 9.
 10. Włodarczyk A.(2007), Aplikacje modeli GARCH na polskim rynku walutowym, w: Zastosowanie metod ilościowych w badaniach ekonomiczno-społecznych, Zawada M.(red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 11. Żywiecka H. (2002), Przyczyny i mechanizmy kryzysów walutowych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia międzynarodowych przepływów kapitału, "Materiały i Studia" nr 145.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu