BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maćkowska Renata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Społeczne postrzeganie działalności banków w okresie kryzysu
Social Perception of Banks and their Operations in the Times of the Crisis
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/1, s. 129-138, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie publiczne, Wizerunek banku, Kryzys finansowy, Public relations, Zachowania społeczne
Public confidence, Bank image, Financial crisis, Public relations, Social behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pozytywny wizerunek instytucji finansowej jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia sukcesu rynkowego. W czasie kryzysu znaczenie dobrego wizerunku jeszcze bardziej wzrasta. Banki jako instytucje zaufania publicznego winny chronić w sposób szczególny swoją reputację, prowadzić intensywne działania public relations dla budowy klimatu zaufania wokół organizacji. Negatywne skutki kryzysu zauważalne są w relacjach banków z klientami i opinią publiczną. Dlatego niezbędna staje się intensyfikacja komunikowania w tych obszarach, by ograniczyć niekorzystny wpływ kryzysu na reputację instytucji bankowych w przyszłości. Zmiana klimatu w wokół instytucji bankowych jest szczególnie wyraźnie widoczna w przekazach medialnych, komentujących praktyki banków w stosunku do klientów. Ich analiza pozwala na ocenę skali zaniedbań w działalności banków w obszarze komunikowania. W świetle wyników badań opinii publicznej, społeczne postrzeganie banków w dotychczasowym przebiegu kryzysu nie wskazuje na radykalną zmianę klimatu zaufania. Można zauważyć jednak wyraźne postępującą erozję ich reputacji, która w konkretnych przypadkach może być dotkliwa w skutkach. Choć sytuacja rozwija się niekorzystnie dla banków, to ciągle mogą one korzystać z społecznego poparcia wypracowanego w przeszłości przez działania public relations. (abstract oryginalny)

The crisis influences the behaviour and assessments of financial institutions, resulting in negative consequences in their relations with customers and public opinion. It becomes necessary to intensify public relations activities by communicating with all stakeholders. According to public opinion polls, the levels of trust of the general public to banks have not decreased dramatically. However, the opinions about banks conveyed by medial communications have significantly worsened. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Black S.(2003), Public relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
 2. CBOS (2009), Komunikat z badania. Zaufanie do banków na początku kryzysu finansowego, maj 2009, Warszawa, http://www.cbos.pl/
 3. Flejterski S.(2008), Zaufanie do instytucji bankowo-finansowych jako fundament stabilnego systemu finansowego, w: Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, J. Nowakowski J., Famulska T., (red.), Difin, Warszawa
 4. gazeta.pl 24.06.2009
 5. Instytut badania opinii Homo Domini (2009), Raport z badania Polacy o kryzysie finansowym, http://homohomini.com.pl
 6. Macierzyński M. (2008), Public relations w bankach wirtualnych, CeDeWu.pl Platinum, Warszawa
 7. Mazurkiewicz P.(2009), Konsumenci kontratakują, rp.pl 03-06-2009
 8. On Board PR, ECCO Network (2006), Raport. Banki - zaufanie i komunikacja z klientami, Warszawa, www.proto.pl
 9. Regester M, Larkin J. (2005), Zarządzanie kryzysem, PWE, Warszawa
 10. Seitel F.S. (2003), Public Relations w praktyce, Wyd. Felberg SJA, Warszawa
 11. Śmiłowski E. (2009), W kryzysie zaufania http://www.pentor.pl, 10.06 2009
 12. Wójcik K.(2005), Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, PLACET, Warszawa
 13. Wrześniak M.(2009), Banki na cenzurowanym "Rzeczpospolita" Ekonomia i rynek, 25.03.2009
 14. Żyminkowski T.(2008), Kształtowanie wizerunku banku, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu