BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poteraj Jarosław (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Tytuł
Analiza porównawcza efektywności powszechnych towarzystw emerytalnych na przykładach firm z grup kapitałowych Commercial Union i ING
Comparative Analysis of the Public Pension Societies on the Examples of Companies From Commercial Union and ING Capital Groups
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 649-658, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Towarzystwa emerytalne, Badanie efektywności, Efektywność przedsiębiorstwa, Ocena efektywności inwestycji, Efektywność wykorzystania środków trwałych, Analiza porównawcza przedsiębiorstw
Pension fund companies, Research efficiency, Enterprise effectiveness, Evaluation of investment efficiency, Effective utilization of fixed assets, Comparative analysis of enterprise
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Commercial Union, Grupa ING
,
Abstrakt
Celem badawczym autora jest porównanie skuteczności zastosowania dostępnych zasobów przez dwa spośród obecnych na rynku powszechnych towarzystw emerytalnych, które osiągnęły najwyższą pozycję rynkową. Autor próbuje spojrzeć na aktywność na rynku usług emerytalnych w perspektywie przedsiębiorstw zarządzających otwartymi funduszami emerytalnymi i ich właścicieli, pomijając w swojej analizie same otwarte fundusze emerytalne. (fragment tekstu)

On the example of the public pension societies from Commercial Union and ING capital groups the author makes the efficiency analysis in two scientific perspectives - of the company and the owners of capital. Research methods used by the author were ROE indicator method and NPV method enriched by IRR method. In the summary, the author concludes that companies analyzed in the study reveal the high efficiency in both scientific perspectives - in the case of ROE indicator on the level of over 40% and in the long-term owners perspective, measured by IRR, the level of over 20%. Simultane- ously the Commercial Union project received better mark in present perspective and ING project in the long-term owners perspective.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dudycz T., Harmol M., Skoczylas W., Niemiec A., Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności, "Rachunkowość" 2005 nr 3.
  2. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  3. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (DzU 2004 nr 159, poz. 1667, tekst jednolity wraz ze zmianami).
  4. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
  5. http://stooq.pl/q/d/?s=wig, 31 października 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu