BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pyka Irena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Ewolucja struktury własności w polskim sektorze bankowym - przesłanki i perspektywy zmian
Evolution in Ownership Structure of the Polish Banking Sector - Premises and Perspectives on Changes
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 671-682, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Reforma bankowości, Kapitał bankowy, System bankowy w gospodarce rynkowej
Banking sector, Banking reform, Bank capital, Banking system in market economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja czynników, które miały wpływ na zmiany w strukturze własnościowej kapitału bankowego w Polsce po 1989 roku. W opracowaniu starano się wykazać, że w początkowym okresie reformy sektora bankowego w Polsce dominowały czynniki, które wynikały z konieczności jego przystosowania do warunków konkurencji rynkowej gospodarki otwartej na międzynarodowy przepływ kapitału finansowego. Z czasem zmiany tej struktury stały się w znacznym stopniu udziałem czynników powiązanych z łańcuchem tworzenia wartości dla właścicieli kapitału bankowego. (fragment tekstu)

Changes in the ownership structure of Polish banks have been of multidirectional nature and resulted from interaction of different factors. Identification of these factors is the main objective of the paper. The paper aims at showing that factors originating from necessity to adapt the Polish banking sector to competition-based market economy with its openness to international flows of financial capital, had been the key factors in the first period of banking sector reforms in Poland. Afterwards changes in the structure have been based mostly on factors linked to add value for bank capital owners. The author predicts that in the nearest future this group of factors will take a leading role, influencing scale and level of concentration of ownership capital in the Polish banking sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Canals J., Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości, PWN, Warszawa 1997.
  2. Gospodarowicz A. (red.), Wpływ norm ostrożnościowych na ograniczenie ryzyka w działalności banku spółdzielczego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1128, AE, Wrocław 2006.
  3. Nadzór bankowy 1989-2006, NBP, Warszawa 2007.
  4. Pyka I., Cichorska J., Działalność banków na tynku papierów wartościowych w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, AE, Katowice 2005.
  5. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 roku, NBP, Warszawa 2005.
  6. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 roku, NBP, Warszawa 2006.
  7. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 roku, NBP, Warszawa 2008.
  8. System bankowy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, NBP, Warszawa 2001.
  9. Szambelańczyk J., Mielnik M., Efektywność banków spółdzielczych jako determinanta ich konkurencyjności, [w:] Wpływ norm ostrożnościowych na ograniczenie ryzyka w działalności banku spółdzielczego, red. A. Gospodarowicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1128, AE, Wrocław 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu