BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogowski Waldemar (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Brzozowska-Katner Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ocena skutków regulacji (OSR) w świetle ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH)
Regulatory Impact Assessment in the Light of the Act on Establishing and Operating Commercial Activities
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 683-692, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Analiza kosztów i korzyści (AKK), Polityka regulacyjna, Regulacje prawne, Sieci handlowe
Cost-benefit analysis (CBA), Regulatory policy, Legal regulations, Chain stores
Uwagi
summ.
Abstrakt
W zamyśle autorów artykuł ma spełnić dwa podstawowe zadania. Po pierwsze przedstawić samą koncepcję teoretyczną metody oceny skutków regulacji (OSR), po drugie zaś praktyczne jej zastosowanie w procesie legislacyjnym. Metodyka OSR zostanie opisana i scharakteryzowana na podstawie ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych (WHO).(fragment tekstu)

Regulatory Impact Assessment (RIA) is an instrument for improving the quality of the law. The authors put emphasis on the crucial role of RIA in the Polish legislation. The advantage of using RIA is elimination of the 'bad' legal acts that bring unforeseen cost. Such regulations are very often implemented in the Polish economy, because RIA system does not function properly. As an example the authors cite the Act on Establishing and Operating Commercial Activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drobniak A., Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych, AE, Katowice 2002.
  2. Goetz K.H., Zubek R., Stanowienie prawa w Polsce. Reguly legislacyjne a jakość ustawodawstwa, Raport Ernst&Young, Warszawa 2005.
  3. Ocena skutków regulacji: najlepsze doświadczenia w krajach OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 1997.
  4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (DzU nr 100, poz. 908).
  5. Szpringer W., Rogowski W. (red.), Ocena skutków regulacji - poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, C.H. Beck, Warszawa 2007.
  6. Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (DzU nr 127, poz. 880).
  7. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (DzU nr 24, poz. 199).
  8. Wpływ sklepów wielkopowierzchniowych na otoczenie ekonomiczne i społeczne w Polsce, PMR Consulting, 2004.
  9. Wytyczne do oceny skutków regulacji, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu