BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosa Anna (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Istota stosowania cen transferowych przez przedsiębiorstwa
The Essence of Applying Transfer Prices by Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 701-707, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Ceny transferowe, Obciążenia podatkowe, Przedsiębiorstwo wielonarodowe, Manipulacje informacją
Transfer pricing, Tax burdens, Multinational enterprise, Manipulation of information
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było ukazanie istoty stosowania cen transferowych przez przedsiębiorstwa. Wyjaśniono pojęcie cen transferowych oraz metody ich ustalania, przedstawiono kwestię cen transferowych w polskim ustawodawstwie podatkowym oraz cele manipulowania cenami transferowymi i ich wpływ na wynik finansowy.

In a state of economic globalization and a growing number of transactions between related entities, the question of transfer prices is, in fact, increasingly attracting Polish fiscal institutions' attention. The main aim of the article is to present transfer prices as an instrument for tax optimization in a capital group. The author presents the legal bases regulating transfer prices, the methods of formatting of transfer prices, and also reasons for manipulations with transfer prices by enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dereń A.M., Przerzucanie dochodów. Transfer pricing, Bydgoszcz 1998.
 2. Emmanuel C.R., Mehafdi M., Transfer Pricing, Academic Press, London 1994.
 3. Kabalski P., Ceny transferowe, [w:] Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, tom I, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 4. Międzynarodowy słownik podatkowy, PWE, Warszawa 1997.
 5. OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 1995/1997.
 6. Pagan C.J., Wilkie J.S., Transfer Pricing Strategy In A Global Economy, IBFD Publications BV, Amsterdam 1993.
 7. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (DzU nr 128, poz. 833 z poźn. zm.; ost. zm. DzU 2003 nr 189, poz. 1856).
 8. Sojak S., Baćkowski D., Ceny transferowe, aspekt podatkowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 9. Sojak S., Ceny transferowe, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2001.
 10. Sulejewicz A., Ceny transferowe w obrotach korporacji transnarodowych - podejście strategiczne, [w:] Korporacje transnarodowe w Polsce, Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji, red. A. Zaorska, Difin, Warszawa 2002.
 11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 2000 nr 60, poz. 216).
 12. Wyciślok J., Ceny transferowe, C.H. Beck, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu