BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Wioletta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Urbanek Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Controlling operacyjny w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - koncepcja systemu
Operational Controlling in Non-Public Healthcare Institution - the System Conception
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 2007, nr 30, s. 317-327, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Controlling, Controlling operacyjny, Wdrażanie systemów controllingu, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ)
Controlling, Operative controlling, Implementation of controlling systems, Health care institution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie "Controlling operacyjny w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej - koncepcja systemu" powstało jako efekt doświadczeń wyniesionych z prac realizowanych w związku z przygotowaniem koncepcji sytemu controllingu operacyjnego w placówce medycznej. Proponowane przez autorów rozwiązania stanowić powinny podstawę zarządzania kosztami i dostarczać informacji w podejmowaniu decyzji zapewniających efektywne wykorzystanie zasobów. (abstrakt oryginalny)

The study of operational controlling in non-governmental healthcare institution was conducted among research of managerial accounting system conception. Cost management and decision making, that would lead to efficient use of assets should be made on the basis of the recommended solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezin W., Controlling. Modele teoretyczno-normatywne do zastosowania w warunkach polskich. Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe, Częstochowa 2001.
 2. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 3. Drury C, Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN Chapman & Hall, Warszawa 1998.
 4. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A, Poetschke H, Rachunkowość zarządcza, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1996.
 5. Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Wyd. II, Absolwent, Łódź 2001.
 6. Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 7. Nowak E., Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 8. Nowak E., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 9. Sierpińska M., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 10. Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003
 11. Swiderska G. K. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom II, Difin Warszawa 2003.
 12. Vollmuth H. J., Controlling. Instrumenty od A do Z, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995.
 13. Urbanek P., Walińska controllingu., Od controllingu operacyjnego do controllingu finansowego w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa - analiza przypadku, w: W. Krawczyk (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, AGH, Kraków 2003.
 14. Walińska E., Urbanek P., Rachunkowość zarządcza. Wybrane zagadnienia, testy i zadania, FRRwP, 2000.
 15. Weber J., Wprowadzenie do controllingu, Oficyna Controllingu Profit, Katowice 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1230-364X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu