BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frączkiewicz-Wronka Aldona
Tytuł
Relacje sieciowe i ich wykorzystanie w zarządzaniu publiczną ochroną zdrowia
Usage of Networking Relations in Health Care Systems
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2006, nr 4, s. 84-96, tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Zarządzanie publiczne, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Region, Informacja dla potrzeb zarządzania, System ochrony zdrowia
Health care protection, Public governance, Management in healthcare, Region, Information for management needs, Health care system
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Reformy podejmowane w systemach ochrony zdrowia w Europie w końcu XX wieku, przeobrażają struktury organizacyjne i zasady funkcjonowania tych systemów. Z hierarchicznych i silnie zintegrowanych, co do źródeł finansowania oraz metod dostarczania usług zdrowotnych, ewoluują w kierunku rozdzielenia roli świadczeniodawcy/dostawcy i świadczeniobiorcy/płatnika oraz zmiany sposobu dostarczania świadczeń i zarządzania. (abstrakt oryginalny)

The reforms undertaken in the health care systems in Europe at the end of 20th century are evidently transforming their organizational structures and principles of functioning. They are evolving from strongly integrated and hierarchic as regards the sources of financing and methods of provision of health services, towards the division of providers and purchaser roles as well as changing the method of delivering medical services and administration. New tools supporting the decision-making processes are also searched for. A fundamental solution that is now appearing is the application of ICT to the management process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agranoff R.I. i McGuire M., (2001), Big Questions in Public Network Management Research [w:] "Journal of Public Administration Research and Theory" No 11.
 2. Argote A. i Ingram P., (2000), Knowledge transfer in organizations: A basis for competitive advantage in firms [w:] "Organizational Behavior and Human Decision Processes" No 82(1).
 3. Argote L., McEvily B. i Reagans R., (2003), Managing knowledge in organizations: an integrative framework and review of emerging themes [w:] "Management Science" No 49(4).
 4. Bekkers V.J.J.M., (1993), Nieuwe vormen van sturing en informatiserin (New form soft steering and informatization) Eburon. Delft.
 5. Bell D., (1974), The Coming of Post-Industrial Society. Basic Books, New York.
 6. BISER Domain Report (2004), Healthcare in the Information Society - the Regional Dimension. Work Research Centre, Dublin No. 3.
 7. Castells M., (2000), The Rise of the Network Society: Economy, Society and Culture. Blackwell. Cambridge.
 8. de Ferranti D., (2004), Public and Private Health Economics in Development Roles in Health [w:] P. Musgrove (red.) Health Economics in Development. The World Bank. Washington D.C.
 9. Dutton W.H., (1999), Society on the Line: Information Politics in the Digital Age. Oxford University Press. Oxford.
 10. Faulkner D., (1995), International Strategic Alliances. McGraw Hill. London.
 11. Frączkiewicz-Wronka A., Jasłowski J., Owcorz-Cydzik B., Sobusik D., (2004), Samorządowa polityka zdrowotna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Katowice.
 12. Graeber G., (1993), The Embedded Firm: Understanding Networks: Actors, Resources and Processes in InterFirm Cooperation. Routledge. London.
 13. Heeks R. (red.), Reinventing Government in the Information Age. International practice in IT-enabled public sector reform. Routledge. Londyn.
 14. Helfat C.E., (2000), Guest editor's introduction to the special issue: The evolution of firm capabilities [w:] "Strategic Management Journal" No 21.
 15. Herten van L., i Gunning-Schepers L.J., (2002), Historical perspectives on European health and policy [w:] Marinker M., (red.) Health targets in Europe. Polity, progress and promise. BMJ Books London ????
 16. Jones C., Hesterly W.S., Borgatti S.P., (1997), A General Theory of Network Governance: Exchange Conditions and Social Mechanisms [w:] "Academy of Management Review" 1997 vol. 22 No 4.
 17. Kieżun W., (2004), Struktury i kierunki zarządzania państwem [w:] Kieżun W., Kubin J., (red.) Dobre państwo. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Warszawa.
 18. Lenk K., i Traunmuller R., (2000), Perspectives of Electronic Government. Referat przedstawiony na konferencji IFIP WG 8.5 Advances in Electronic Government. 10-11.02. Zaragoza.
 19. Machlup F., (1962), The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton University Press, Princeton.
 20. Margetts H., (2004), E-Government in Seven Liberal Democracies: Obstacles and Achievements. Referat przedstawiony na Symposium on Internet and Governance. Oxford Internet Institute 8-10.01. Oxford University.
 21. Markowski T., Banachowicz B., (2005), Innowacyjność w samorządzie terytorialnym [w:] Kożuch B., Markowski T., Z teorii i praktyki zarządzania publicznego. Współczesne Zarządzanie Białystok.
 22. Masuda Y., (1983), The Information Society as Post-Industrial Society, World Future Society, Bethesda.
 23. Naisbitt J., (1997), Megatrendy. Zysk i s-ka. Poznań.
 24. Newman J., (2003), New Labour and the politics of governance [w:] Salmineni A., (red.) Governance in networks. IOS Press. Amsterdam.
 25. Niemczyk J., (2003), Sieć jako obiekt badań w naukach o zarządzaniu [w:] Krzakiewicz K., Cyferat S., (red.) Management Forum 2020. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Poznań.
 26. Nooteboom B., (1998), Management van Partnerships. Academic Service. Schoonhoven.
 27. Nora S., Minc A., (1980), The Computerization of Society: A Report to the President of France, MIT Press. Cambridge, MA.
 28. Osborne D., Gaebler E., (1992), Reinventing Government. Addison-Wesley. Reading MA.
 29. Oates J., Jensen H.B., (red.) (2000), Building Regional Health Care Networks in Europe IOS Press Ohmsha. Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokio, Washington DC.
 30. Osborne S.P., (red.) (2000), Public-Private Partnerships: Theory and Practice in International Perspective Routledge. Londyn.
 31. Peristeras V., Tsekos Th., Tarabanis K., (2002), Realising e-Government: Architected/Centralised versus Interoperable/Decentralised ICT's and Organizational Development. Referat przedstawiony na konferencji European Group for Public Administration Annual Conference EGPA Conference 2002 4-7.09. Postdam, Germany.
 32. Pollitt C., (2003), The Essential Manager, Open University Press/McGraw Hill Maidenhead and Philadelphia.
 33. Pollitt C. i Bouckaert G., (2000), Public management reform: A comparative analysis. Oxford University Press. Oxford.
 34. Putnam R.D., (1995), Tuning in, Tuning out: The Strange Disappearance of Social Capital in America [w:] "Political Science and Politics" No 4.
 35. Rhodes R.A.W., (1997), Understanding Governance, Open University Press. Buckingham.
 36. Sociaal Cultureel Planbureau (2000), Sociaal Cultureel Raport: Nederland in Europa, Vuga: 's-Gravenhage.
 37. Strategia e-Zdrowie Polska na lata 2004-2006. (2004), Ministerstwo Zdrowia. (maszynopis).
 38. Toffler A., (1980), The Third Wave, Morrow, New York.
 39. Wismar M., Busse R., Schwartz F.W., (1999), Health targets, care and policy in the EU: Setting the agenda [w:] "Eurohealth" Vol. No 3 Autumn 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu