BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jackowicz Krzysztof (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
O rynkowym postrzeganiu sekurytyzacji w okresie przed kryzysem i płynących stąd wnioskach
About Market Perception of Securitization in the Period Before Current Crisis and its Consequences
Źródło
Master of Business Administration, 2009, vol. 17, nr 6, s. 18-32, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Sekurytyzacja aktywów, Ryzyko rynkowe, Instrumenty dłużne, Rynek instrumentów pochodnych
Asset securitisation, Market risk, Debt instrument, Derivatives market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł analizuje wyniki badań nad rynkowym postrzeganiem kwestii transferu ryzyka w procesie sekurytyzacji oraz tworzeniem przez sekurytyzację wartości dla akcjonariuszy. Okazuje się, Ŝe juŜ w okresie przedkryzysowym uczestnicy rynków traktowali sekurytyzację, z uwagi na występowanie gwarancji implicite, jak zaciąganie zabezpieczonych poŜyczek. Ponadto wiadomość o przeprowadzeniu sekurytyzacji z reguły spotykała się z pozytywną reakcją rynków, potwierdzając teoretyczne oczekiwania co do korzyści odnoszonych przez inicjatorów rozpatrywanego procesu. Ustalenia empiryczne przedstawione w artykule pomagają w objaśnieniu zmian, jakie zaszły wskutek kryzysu na rynku zabezpieczonych aktywami instrumentów dłuŜnych oraz ułatwiają sformułowanie prognozy co do dalszego rozwoju technik sekurytyzacyjnych. (abstrakt oryginalny)

This article analyzes empirical findings concerning risk transfer in securitization process and value creation by securitization activity. It turns out that even before the current crisis investors regarded securitization as secured borrowing due to existence of implicit recourse. The information about securitization was favorably greeted by market's participants in accordance with theoretical expectations. Empirical results reviewed in this paper help to explain changes in asset-backed securities market and facilitate forecasting developments in securitization markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dechow, P.M., Shakespeare, C. (2009) Do managers time securitization transactions to obtain accounting benefits? The Accounting Review, Vol. 84, No. l, pp. 99-132.
 2. ESF Securitisation Data Report Q4 2008.
 3. ESF Securitisation Data Report Q2 2009.
 4. Financial Stability Review, ECB, June 2009.
 5. Gasbarro, D., Steyenson, M., Schwebach, R.G., Zumwalt, J.K. (2005) The response of bank share prices to securitization announcements. Quarterly Journal of Business and Economics, Vol. 44, pp. 89-105.
 6. Gorton, G., Souleles, N. (2007) Special purpose vehicles. In: Carey, M., Stultz R., The risks of financial institutions. University of Chicago Press, pp. 549-602.
 7. Haensel, D., Krahnen, J.P. (2007) Does credit securitization reduce bank risk ? Evidence from the European CDO market. Dostępny na SSRN, January.
 8. Higgins, E.J., Mason J.R (2004) What is the value of recourse to asset-backed securities? A clinical study of credit card banks. Journal of Banking and Finance, Vol. 28, pp. 875-899.
 9. Jacobs, B.I. (2009) Tumbling tower of babel: Subprime securitization and the credit crisis. Financial Analysts Journal, March-April, pp. 17-30.
 10. James, C. (1988) The use of loans sales and standby letters of credit by commercial banks. Journal of Monetary Economics, Vol. 22, pp. 395-422.
 11. Landsman, W.R., Peasnell, K.V., Shakespeare, C. (2008) Are asset securitizations sales or loans? The Accounting Review, Vol. 85, No. 5, pp. 1251-1272.
 12. Lockwood, L.J., Rutherford, R., Herrera, M.J. (1996) Wealth effects of asset securitisation. Journal of Banking and Finance, Vol. 20, pp. 151-164.
 13. Niu, F.F., Richardson, G.I). (2006) Are Securitizations in substance sales or secured borrowings ? Capital-market evidence, Contemporary Accounting Research, Vol. 23, No- 4, Winter. pp. 1105-1133.
 14. Thomas, H. (1999) A preliminary look at gains from asset securitization. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol. 9, pp. 321-353.
 15. Thomas, H. (2001) Effects of asset securitization on seller claimants. Journal of Financial Intermediation, Vol. 10, pp. 306-330.
 16. Verbeek, M. (2002) A guide to modern econometrics. John Wiley & Sons.
 17. Vermilyea, T.A., Webb, E.R., Kish A.A. (2008) Implicit recourse and credit card securitizations. What do fraud losses reveal? Journal of Banking&Finance, Vol. 32, pp. 1198-1208.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-0328
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu