BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gasparski Wojciech (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Kultura organizacyjna i etos pracy
Organisation Culture and the Ethos of Labour (Work)
Źródło
Master of Business Administration, 2009, vol. 17, nr 6, s. 54-65, bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Etos pracy, Kultura organizacji, Zaufanie organizacyjne, Wartości i normy etyczne
Organisational culture, Work ethos, Corporate culture, Organizational trust, Value and ethical norms
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu przedstawiono kwestie związane z pracą i jej etosem. W dalszej części zagadnienia odnoszące się do zorganizowanego wykonywania pracy, tj kultury organizacyjnej. W części końcowej sformułowano postulat budowy ideału mającego etos gospodarowania na względzie. Jest to postulat kształtowania obywatelskiej rzeczypospolitej gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

In the first part of the paper the issues related to labour (work) and its ethos are discussed. Next, problems of organisation culture with the special emphasis of Poland tradition, are presented. Finally, the ideal of the "civil republic of the economic practice" is suggested. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adam, J.H. (1989) Longman Dictionary of Business English. Burn Mill, Harlow, Essex: Longman York Press.
 2. Benjamin, L.S. (2006) Building an Ethical Structure in a Post-Fraud Environment: A View from the front Line. Waltham, Mass.: Bentley College.
 3. Bierstedt, R. (1963) The Social Order. New York: McGrawHill.
 4. Bocheński, J.M. (1993) Przyczynek do filozofii przedsiębiorstwa przemysłowego. W: Bocheński, J.M., Logika i Filozofia. Warszawa: PWN (oryg. Zur Philosophie der industriellen Unternehmung, wykład wygłoszony 18 marca 1985 r. na zaproszenie Banku Hofmann AG w Zunfthaus zur Meisem, Zürich).
 5. Drucker, P.F, (1993) Post-capitalist Society. Oxford: Butterworth-Heinemann; polski przekład - G. Kranas, Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 6. Dylus, A. (2002) Erozja standardów etycznych w biznesie. W: Mariański, J., Kondycja moralna społeczeństwa polskiego. Kraków; Wydawnictwo WAM.
 7. Gasparski, W. (2005) Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej. W: Banasiński, C. (red.) Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej: Studia prawnoekonomiczne, Warszawa: UOKiK.
 8. Gasparski, W. (2005) Inteligent czy robotnik wiedzy?, W: Mikułowski-Pomorski, J. (red.) Inteligencja: Między tradycję a wyzwaniami współczesności, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 9. Gasparski, W. (2007) Etyczna infrastruktura działalności gospodarczej. W: Klimczak, B., Lewicka-Strzałecka, A. (red.) Etyka i ekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 10. Gasparski, W. (2008) Kodeksy etyczne firm i organizacji gospodarczych. W: Sadowska-Kowalska, E. (red.) Etyka w biznesie. Łódź: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 11. Gasparski, W. (2008) Menedżer i prawnik a świat Pana Cogito. Master of Business Administration, nr 6(95).
 12. Gasparski, W.W., Airaksinen, T. (red.) (2008) Praxiology and the Philosophy of Technology. New Brunswick (USA) - London (UK): Transaction Publishers.
 13. Gesteland, R. R. (2000) Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Warszawa: WN PWN.
 14. Gilmartin, R.V. (2003) Ethics and the Corporate Culture. Waltham, Mass: Bentley College.
 15. Hampden-Turner, Ch., Trompenaars, A. (1998) Siedem kultur kapitalizmu. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 16. Hall, E.T. (1976) Ukryty wymiar. Warszawa: PIW.
 17. Hall, E.T. (1984) Poza kulturę. Warszawa: PWN.
 18. Hall, E.T. (1999 Taniec życia: Inny wymiar czasu. Warszawa: Muza SA.
 19. Hardin, R. (2009) Zaufanie. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 20. Herbert, Z. (2007) Wiersze wybrane. Warszawa: Wydawnictwo a5.
 21. Jabłoński, D., Ustasz, L. (2006) Mapa odwzorowań wzorców kulturowych. Adiafora: Olsztyn.
 22. Jacher, W., Swadźba, U. (2002) Etos pracy w Polsce. W: Mariański, J. (red.) Kondycja moralna społeczeństwa polskiego. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 23. Jan Paweł II (2005) Pamięć i tożsamość. Kraków: Znak.
 24. Jemielniak, D. (2008) Praca oparta na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 25. Kirkeby, O,F. (2000) Management Philosophy: A Redical-Normative Perspective. Berlin: Springer.
 26. Koźmiński, A.K. (2008) Management in Transition. Difin: Warszawa.
 27. Kraszewski, J.I. (1868) O pracy. Poznań (cyt. za: Pszczołowski 1966).
 28. Mariański, J. (red.) (2002) Kondycja moralna społeczeństwa polskiego. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 29. Mises, L. von (2007) Ludzkie działanie: Traktat o ekonomii. Warszawa: Instytut Ludwiga von Milesa.
 30. Nogalski, B. (red.) (1998) Kultura organizacyjna: Duch organizacji. Bydgoszcz: TNOiK.
 31. Pope John Paul II's Gospel of Work with introduction and commentary by William Drelo (2008) New London CT: Twenty-Third Publications.
 32. Pszczołowski, T. (1966) Praca człowieka. Warszawa: WP.
 33. Rachunki Kuronia z Polską (2009) Gazeta Wyborcza, 20-21 czerwca 2009.
 34. Schein, E.H. (1992) Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass Publisher, San Francisco.
 35. Schein, E.H. (1999) The Corporate Culture Survival Guide: Sense and Nonsense Abort Culture Change. San Francisco: Jossey-Bass Publisher.
 36. Sprenger, R.K. (2009) Zaufanie # 1. Warszawa: MT Biznes.
 37. Sułkowski, Ł. (2002) Kulturowa zmienność organizacji, Warszawa: PWE.
 38. Sułkowski, Ł. (2009) The problems of epistemology of corporate culture. Understanding of Intercultural Management, Vol. l, No. 1.
 39. Sztompka, P. (1999) Trust: A Sociological Theory. Cambridge: Cambridge University Press (cyt. za: Hardin 2009).
 40. Sztompka, P. (2002) Socjologia: Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
 41. Sztompka, P. (2007) Zaufanie: Fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.
 42. Trompenaars, F. (1993) Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business. London: The Economist Books.
 43. Waddock, S. (2002) Leading Corporate Citizens: Vision, Values, Value Added. McGraw-Hill Irwin: Boston.
 44. Welch, J. (2009) Jak pomagać w ciężkich czasach. Mój Biznes, dodatek do Gazety Wyborczej (23 czerwca 2009).
 45. Zadek, S., Hojensgard, N., Raynard, P. (2001) Perspectives on the New Economy of Corporate Citizenship. Kopenhaga: The Copenhagen Centre.
 46. Znaniecki, F. (1988) Wstęp do socjologii. Warszawa: PWN.
 47. Zsolnai, L. (red.) (2004) Spirituality and Ethics in Management. Dordrecht: Kluwer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-0328
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu