BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciborowski Robert (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Systemy innowacyjne w warunkach globalizacji
Innovational Systems in the Conditions of Globalisation
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, z. nr 14, s. 279-289, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna, Badania i rozwój (B+R), Rozwój technologiczny, Transfer technologii
Innovation policy, Research & Development (R+D), Technological development, Technology transfer (TT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamiczne zmiany współczesnych systemów gospodarczych determinują konieczność stworzenia warunków instytucjonalnych pozwalających wykorzystać rosnącą rolę rynku oraz ograniczyć bezpośrednie oddziaływanie rządu w procesach gospodarczych. Proces ten przebiega z różnym nasileniem w skali gospodarki światowej, wpływając na kształt systemów innowacyjnych, modyfikując je, jak również tworząc nowe warunki ich działania. Współczesne gospodarki charakteryzują się znacznie szerszym zakresem oddziaływania instytucjonalnego, co wpływa na większe możliwości osiągania korzyści z globalizacji, a także uczestnictwa w niej. Z drugiej strony liberalizacja handlu międzynarodowego wpływa na zróżnicowanie instytucjonalne między krajami. Analiza zmian w układów instytucjonalnych wywołanych większą liberalizacją i globalizacją gospodarki światowej jest jednym z głównych elementów przekształcania się systemów gospodarczych, których funkcjonowanie warunkuje efektywność procesów innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Dynamic changes of modern economic systems are determining the necessity to create institutional conditions that allow to use the increasing role of market and to limit direct influence of government on economic processes. The process proceeds with different strength within the world economy and influences the shape of innovational systems, modifying them and also creating new conditions of their actions. Modern economies are characterized by much wider range of institutional influence and it results in possibility to take advantages of globalization and participation in it. On the other hand, liberalization of international trade results in institutional differentiation within countries. The analysis of changes in institutional orders that are induced by liberalization and globalization of the world economy constitutes one of the main elements of transformation of economic systems, that are conditioning the efficiency of innovational processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams J., 1993, Institutions and Economic Development: Structure, Process and Incentive [w:] Tool M.R., Institutional Economics: Theory, Method, Policy, Kluwer, London.
 2. Dunning J.H., 2001, Global Capitalism at Bay?, Routledge, London.
 3. Dunning J.H., 1999, Governments, Globalization and International Business, Oxford University Press.
 4. Edquist C, 2000, Systems of Innovation Approaches - their Emergence and Characteristics [w:] Systems of Innovation: Growth Competitiveness and Employment, red. M. Mc.Kelvey, C, Edquist, E. Elgar, Cheltenham.
 5. Edquist C, 2005, Systems of innovation [w:] The Oxford Handbook of Innovation, Oxford UP.
 6. Freeman C, Hagedoorn J., 1995, Convergence and Divergence in the Internationalization of Technology [w:] Technical Change and the World Economy, E. Elgar, Aldershot.
 7. Freeman С.,1988, Japan: A new system of innovation [w:] G. Dosi, С. Freeman, R.Nelson, L. Soete, G. Silverberg, Technical Change and Economic Theory, London Pinter.
 8. Freeman C., 1987, Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, Pinter London.
 9. Lundvall B.A., 1992, National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter, London.
 10. Mueller K., 1999, Perspective of Market Based Stimulation of Technology Transfer the Transitive Economies of Middle Europe [w:] Industry as a Stimulator of Technology Transfer, Warszawa-Białystok.
 11. Nelson R., Rosenberg N, 1993, Technical Innovation and national Systems [w:] R. Nelson, National Systems of Innovation: A Comparative Study, Oxford UP.
 12. OECD, 2002, Dynamising National Innovation Systems, Paris.
 13. Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London.
 14. Reich R.B., 1991, The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism, New York Knopf.
 15. Allen T.J., Hauptman О.,1987, The Influence of Communication Technologies on Organizational Structure: A Conceptual Model for Future Research, "Communication Research", no. 14.
 16. Amable B.,2000, Institutional complementarity and diversity of social system of innovation and production, "Review of International Political Economy", vol. 7, no. 4.
 17. Carlsson В., Stankiewicz R., 1991, On the Nature, Function and Composition of Tech nological Systems, "Journal of Evolutionary Economics", vol. 1, no 2.
 18. Castells M.,2007, Społeczeństwo sieci, PWN Warszawa.
 19. Chatterji D., Manuel TA., 1999, Benefiting from External Sources of Technology, "Research Technology Management", vol. 36, no. 6.
 20. Lazonick W.,1993, Industry Clusters Versus Global Webs: Organizational Capabilities in the American Economy, "Industrial and Corporate Change", no. 2.
 21. Nicoletti G., Scarpetta S., 2003, Regulation, Productivity and Growth: OECD Evidence, "OECD Working Papers", no. 347, Paris.
 22. North CD., 1997, The Process of Economic Change, "Wider Working Papers", no. 128, Helsinki.
 23. Perez C.,1983, Structural change and the assimilation of new technologies in the economic and social systems "Futures", no 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu