BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarczyk Julia (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Nierówności społeczne w ujęciu termodynamicznym
Social Inequalities in Thermodynamic Approach
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, z. nr 14, s. 339-349, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczno-gospodarcze, System społeczno-ekonomiczny, Teoria systemów, Rozkład dochodów, Instytucje, Nierówności dochodowe
Social-economics inequality, Social economic system, Theory of systems, Income distribution, Institutions, Income inequalities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaproponowano interdyscyplinarne podejście do analizy nierówności społecznych (zwłaszcza dochodowych) oraz ich wzajemnych relacji z rozwojem systemów społeczno-gospodarczych i instytucji. Wprowadzono również pojęcie gradientu konkurencji (parametru określającego m.in. możliwość osiągania wyższych dochodów) i wyznaczono jego wartości dla polskich i amerykańskich gospodarstw domowych oraz dla trzech segmentów gospodarki światowej, poruszono kwestię efektywności ekonomicznej i nieefektywności społecznej związanej z problemem nierówności i ubóstwa, a także wysunięto postulat powiązania struktury systemów podatkowych z wartościami gradientu konkurencji. (abstrakt oryginalny)

In this article we propose an interdisciplinary approach to the analysis of social inequalities (especially income inequalities) and their interactions with the development of socio-economic systems and institutions. We introduce the term of competition gradient (a parameter defining possibility to get higher incomes) and compare its values for Polish and American households, as well as three segments of world economy. We bring up the subject of economic efficiency and social inefficiency connected with the problem of inequalities and poverty and postulate that the structure of fiscal systems should be related to the values of competition gradient. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bertalanffy L. von, 1984, Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa.
  2. Domański H., 2007, Struktura społeczna, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
  3. Gilder G., 2001, Bogactwo i ubóstwo, Zysk i S-ka, Poznań.
  4. Korpikiewicz H., 1998, Koncepcja wzrostu entropii a rozwój Wszechświata, Wyd. UAM, Poznań.
  5. Ksenzhek O., 2007, Money: Virtual Energy. Economy through the Prism of Thermodynamics, Universal Publishers, Boca Raton, Florida.
  6. Kuznets S., 1955, Economic Growth and Income Inequality, "The American Economic Review", Vol. 45, No. 1.
  7. Veblen T., 2008, Teoria klasy próżniaczej, MUZA, Warszawa.
  8. CIA, www.cia.gov (stan na dzień 20.07.2008).
  9. GUS, www.stat.gov.pl (stan na dzień 20.07.2008).
  10. U.S. Census Bureau, www.census.gov (stan na dzień 20.07.2008).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu