BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuropka Ireneusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przydatność wybranych modeli umieralności do prognozowania natężenia zgonów w Polsce
Selected Mortality Models Utility in Death Density Forecasting in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria (24), 2009, nr 38, s. 9-20, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Prognozowanie
Słowa kluczowe
Modelowanie matematyczne, Model umieralności Heligmana-Pollarda, Matematyczne modele umieralności, Umieralność
Mathematical modeling, Heligman-Pollard model, Mathematical model of mortality, Mortality
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Stosunkowo regularne zmiany umieralności widoczne w Polsce od 1991 r. sugerują, że przyszły przebieg zjawiska można przewidywać na podstawie opisujących je modeli. W artykule przedstawiono dwa modele umieralności, Heligmana-Pollarda oraz Andriejewa, których parametry oszacowano na podstawie współczynników zgonów lub prawdopodobieństw zgonów dla Polski, osobno dla mężczyzn i kobiet w latach 1991 -2004. Zbadano także możliwość wykorzystania tych modeli do prognozowania umieralności poprzez sporządzenie prognoz wygasłych dla lat 2004-2007 i ocenę ich jakości. Przeprowadzone postępowanie pokazało jednak, że prognozy prawdopodobieństw czy współczynników zgonów, które zostały wyznaczone były obarczone stosunkowo dużymi błędami. Mierniki jakości tych prognoz jednoznacznie wskazują na małą przydatność tych modeli do prognozowania. (abstrakt oryginalny)

Relatively regular changes in mortality noticeable in Poland since 1991 suggest that future course of phenomenon can be predicted basing on models describing these changes. In this article two models of mortality, Heligman-Pollard’s Model and Andriejew’s Model, are presented. Parameters of these models are estimated basing on death rates or probability of death for Poland, separately for males and females in 1991-2004. Also the opportunity to use these models in mortality forecasting by making forecasts for 2004-2007 period and the assessment of their quality are researched. However, the research shows that forecasts which have been determined are wrong. The quality measures of these forecasts unambiguously indicate that the utility of presented models in forecasting is not significant. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Andreev E.M., Dobrovolskaâ V.M., Ob odnom metóde izučeniâ krivych dožytiâ, [w:] Prodolžite `lnos` žizni; Analiz i modelirovanie, Statistika, Moskwa 1979.
  2. Hartmann M., Past and recent experiments in modeling mortality at all ages, „Stockholm Research Reports in Demography” 1983, no. 13.
  3. Heligman L., Pollard J.H., The age pattern of mortality, „Journal of the Institute of Actuaries” 1980, no. 107.
  4. Kędelski M., Paradysz J., Demografia, AE, Poznań 2006.
  5. Kuropka I., Potencjał życiowy mieszkańców Dolnego Śląska. Diagnoza i perspektywy, AE, Wrocław 2002.
  6. Namboodiri K., Suchindran C.M., Life Table Techniques and their Applications, Academic Press, Orlando 1987.
  7. Pułaska-Turyna B., Teorie uwarunkowań umieralności, [w:] M. Okólski (red.), Teoria przejścia demograficznego, PWE, Warszawa 1990.
  8. Tabeau E., Van den Berg Jeths A., Heathcote Ch., Forecasting Mortality in Developed Countries, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu