BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupowicz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wykorzystanie zmiennych wyprzedzających do prognozowania procesu urodzeń
The Leading Indicators Used to Forecasting the Number of Birth in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria (24), 2009, nr 38, s. 21-35, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Prognozowanie
Słowa kluczowe
Demografia, Procesy demograficzne, Prognozowanie, Płodność, Wahania cykliczne
Demography, Demographic process, Forecasting, Fertility, Cyclical fluctuations
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Koncepcja zmiennych wyprzedzających i naśladujących ma szerokie zastosowanie w badaniach wahań cyklicznych w zjawiskach ekonomicznych. W artykule wskazano na możliwość przeniesienia tej koncepcji na grunt badań procesów demograficznych w Polsce. Wykorzystano koncepcję zmiennych wyprzedzających do prognozowania liczby urodzeń w Polsce. Dla zmiennej referencyjnej (liczby urodzeń) znaleziono zmienne wyprzedzające (cząstkowe współczynniki płodności kobiet w wieku 25-29 lat i 30-34 lata). Zbudowano prognozy liczby urodzeń na lata 2006-2010. (abstrakt oryginalny)

A concept of leading and lagging indicators is widely used in the research on cyclical fluctuations in economic phenomena. The purpose of the article is to apply that approach to demographic processes in Poland. The concept of leading indicators is used to forecasting number of birth in Poland. For the reference variable defined as the number of birth in Poland the leading indicators have been determined (partial fertility rates of women aged 25-29 years and partial fertility rates of women aged 30-34 years). The forecasts of number of birth in Poland are constructed to the period of 2006-2010 years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa 2005.
  2. Dzienio K., Drzewieniecka K., Sytuacja demograficzna Polski. Raport 1996 Rządowej Komisji Ludnościowej, „Studia Demograficzne” 1997, nr 1.
  3. Krupowicz J., Koncepcja zmiennych wyprzedzających i naśladujących w badaniach koniunktury demograficznej w Polsce, „Studia Demograficzne” 2000, nr 1 (137).
  4. Krupowicz J., Sygnalizatory przemian demograficznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych KND PAN nr 3, Warszawa 2001.
  5. Krupowicz J., Zmiany struktury kobiet a kształtowanie się procesu urodzeń w Polsce, referat na konferencji naukowej „Zmiany struktur demograficznych i ich implikacje dla przyszłego rozwoju”, Sekcja Analiz Demograficznych KND PAN, Pobierowo, wrzesień 2008.
  6. OECD, Leading Indicators and Business Cycles in Member Countries. Sources and Methods 1960-1985 No. 39, Paris 1987.
  7. Roczniki Demograficzne GUS, Warszawa 1951-2007.
  8. Sytuacja demograficzna Polski i założenia polityki ludnościowej w Polsce - raport 2004, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu