BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Typa Magdalena
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce - synteza badań
Źródło
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 2002, t. 83 (LXXXIII), s. 55-70, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorczości, Obszary wiejskie, Struktura przestrzenna rolnictwa, Przedsiębiorstwo rolne
Entrepreneurship development, Rural areas, Spatial structure of agriculture, Agricultural enterprises
Abstrakt
Zdiagnozowano zastany stan rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Podjęto próbę określenia uwarunkowań wpływających na opisany stan w sposób szczególny.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J., Teoria i kierunki badań obszarów problemowych w Polsce, „Przegląd Geograficzny”, tom LXXI, z. 4, 1999.
 2. Charakterystyka obszarów wiejskich oraz przemiany agrarne w Polsce do 1999 r., GUS, Olsztyn 2000.
 3. Chłoń A., Grabowski M., Uwarunkowania rozwoju regionalnych rynków pracy w Polsce, IBnGR, Gdańsk 2000.
 4. Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1995.
 5. Geografia gospodarcza Polski, Praca zbiorowa pod red. I. Fierli, PWE, Warszawa 2001.
 6. Hałasiewicz A., Kaleta A., Przedsiębiorczość na terenach wiejskich, FAPA, Warszawa 2000.
 7. Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność, Praca zbiorowa pod red. I. Fierli, K. Kucińskiego, SGH, Warszawa 2001.
 8. Opałło M., Mierniki rozwoju regionów, PWE, Warszawa 1972.
 9. Polska w nowym podziale terytorialnym, GUS, Warszawa 1998.
 10. Powiaty w Polsce, GUS, Warszawa 1999.
 11. Powszechny spis rolny. Pozarolniczą działalność gospodarstw rolnych, GUS, Warszawa 1997.
 12. Przyszłość ubezpieczeń społecznych rolników, Praca zbiorowa pod red. I. Wóycickiej, IBnGR, Gdańsk 2000.
 13. Repetytorium z geografii gospodarczej, Praca zbiorowa pod red. I. Fierli, PWE, Warszawa 2001.
 14. Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne. Polska, Czechy, Niemcy, Praca pod red. S. Golinowskiej, IPiSS, zeszyt nr 16, Warszawa 1998.
 15. Sikorska A., Wiejskie bezrobocie w procesie zmian na rynku pracy, IERiGŻ, nr 399, Warszawa 1996.
 16. Sobiecki R., Restrukturyzacja rolnictwa a bezrobocie, Materiały z konferencji naukowej pt: Przedsiębiorstwo wobec problemów rynku pracy w Polsce, Warszawa 2001.
 17. Szczęsny R., Współczesne problemy rolnictwa w Polsce. Indywidualne gospodarstwa rolne u progu XXI wieku, „Przegląd Geograficzny”, tom LXXII, z. 1-2, 2000.
 18. Województwa w latach 1995-1999. Wybrane dane, GUS, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9512
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu