BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłopotek Anna
Tytuł
Polityka proinnowacyjna jako warunek wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
Źródło
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 2002, t. 83 (LXXXIII), s. 26-36, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wzrost przedsiębiorstwa
Innovation policy, Enterprise competitiveness, Enterprise growth
Abstrakt
W pracy wykazano, że polityka proinnowacyjna jest bardzo ważna, aby przedsiębiorstwa polskie mogły być konkurencyjne na rynkach międzynarodowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogdanienko J., Kłopotek A., Polityka ekologiczna a jakość życia, Studium Vilneense, Vol. 8, nr 1, Prace V Międzynarodowej Konferencji "Nauka a jakość życia", 1998.
 2. Bossak J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej - ujecie instytucjonalne, (w:) Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, Praca pod red. H. Podedwornego, J. Grabowskiego, H. Wnorowskiego, Białystok 2000.
 3. Chołaj H., Państwo a transformacja systemowa w Polsce. Przyszłość państwa a gospodarka, Komitet Prognoz "Polska XXI wieku" przy Prezydium PAN, Warszawa 1997.
 4. Fijałkowski M., Nokia uciekła z peletonu, "Zarządzanie na świecie" 2000, nr 5, Infoglob.
 5. Gospodarka Polski wobec globalnych wyzwań rozwoju, Praca zbiorowa pod red. W. Kowalczewskiego, Wyd. Akademickie "Dialog", Warszawa 2000.
 6. Juda J., Perspektywy rozwoju badań naukowych i technik ochrony środowiska przyrodniczego. Perspektywy awangardowych dziedzin nauki i technologii do roku 2010, ELIPSA, Warszawa 1999.
 7. Kłopotek A., Poprawa jakości życia poprzez innowacje w aspekcie stanu środowiska naturalnego, Konferencja naukowa, Wisła 2001.
 8. Kołodko G., Ekonomia i polityka transformacji (od szoku do terapii), Poltex, Warszawa 1999.
 9. Matusiak K.B., Zasiadły K., Czynniki sukcesu wybranych ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa 2001.
 10. Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju, Materiały pokonferencyjne, Białystok 1996.
 11. Niewiadomska U., Systemy zarządzania środowiskowego, "Ekoinżynieria" 1998, nr 9.
 12. Orłowski M., Rola rządu w promowaniu zaawansowanych technologicznie dziedzin przemysłu w Polsce. Technologie informacyjne jako filar rozwoju i konkurencyjności gospodarki, Wyd. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 1998.
 13. Podedworny H., Ile państwa? Ile rynku? (w:) Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, Praca pod red. H. Podedwornego, J. Grabowskiego, H. Wnorowskiego, Białystok 2000.
 14. Polskie innowacje, "Wiedza i Życie" 1999, nr 1.
 15. Sadowski Z., Uwagi o roli państwa w gospodarce rynkowej. Przyszłość państwa a gospodarka, Komitet Prognoz "Polska XXI wieku" przy Prezydium PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1997.
 16. Sam dobry wyrób nie gwarantuje już sukcesu, "Zarządzanie na Świecie" 2000, nr 3, Infoglob.
 17. Stan nauki i techniki w Polsce, Opracowanie zbiorowe pod red. M. Wanke-Jakubowskiej, "Sprawy Nauki" 1999, nr 7-8/51.
 18. Technologie informacyjne jako filar rozwoju i konkurencyjności gospodarki w Krasiczynie, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 1998.
 19. Weizsäcker E.U., Lovins A.B., Lovins L.H., Mnożnik Cztery. Podwójny dobrobyt - dwukrotnie mniejsze zużycie zasobów naturalnych, Raport dla Klubu Rzymskiego, Wyd. Rolewski, Toruń 1999.
 20. Wiszniewski A., Dylematy polityki naukowej, "Sprawy Nauki" 2000, nr 1-2(56).
 21. Wiszniewski A., Ulgi finansowe przy inwestowaniu w badania naukowe. Potrzebne jest współdziałanie polskiej nauki i polskiego przemysłu, "Rynki Zagraniczne", nr 16 (6324).
 22. Wojtyna A., Państwo i rynek w rozwoju gospodarczym, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 4.
 23. World Development Raport 1997, Raport o rozwoju świata (tłum. robocze), Bank Światowy, Waszyngton 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9512
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu