BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuczewska-Wośko Aleksandra (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Reputacja przedsiębiorstwa jako pracodawcy
Reputation of Corporate as Employer
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 43, s. 181-191, rys., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji
Słowa kluczowe
Wizerunek przedsiębiorstwa, Tożsamość przedsiębiorstwa, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Relacje pracodawca-pracownik, Badania naukowe
Company image, Enterprise identity, Employees in enterprise, Employer-employee relationships, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono wpływ jaki ma reputacja przedsiębiorstwa na jego relację z pracownikami. Przedstawiono definicję pojęcia reputacja oraz wskazano na powiązania pomiędzy reputacją, tożsamością i wizerunkiem przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na rolę pracowników w budowaniu pozytywnej reputacji firmy. Omówiono wyniki badań, których celem było poznanie postaw i poglądów menedżerów polskich przedsiębiorstw na temat reputacji.

This paper is based on the thesis that among the stakeholders who influence corporate reputation and are influenced by it, employees are a significant factor. The reputation of a company is always important in the eyes of its employees and companies with good reputations attract good employees, who produce new and innovative product and serve customers well and as a result the strong reputation continues. In this work the author presents the result of research in which Polish managers were asked an opinion on "reputation and relations between corporate and its employees". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Angelo P.M., Strengthening your corporate reputation, The Gallery, International Association of Business Communicators, Detroit, MI, 2000, http//www.iabcdetroit.com (luty 2005).
 2. Baden-Fuller Ch., Ravazzolo F., Schweizer T., Making and measuring reputations. The research ranking of European Business School, "Long Range Planning" 2000 no. 33, s. 621-650.
 3. Balmer J.M., Corporate identity, corporate branding and corporate marketing: seeing through the fog, "European Journal of Marketing" 2001 no. 35(3/4), s. 248-291.
 4. Bromley D.B., Reputation, image and impression management, John Wiley, Chichester 1993.
 5. Brown T.J., Dacin P.A., The company and the product: corporate associations and consumer product responses, "Journal of Marketing" 1997 no. 61(1), s. 244-249.
 6. Burson-Marsteller i Wirthlin Worldwide, Maximizing corporate reputation. Report of the study on corporate reputation, VA, USA 1998.
 7. Cenker E., Public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
 8. Chun R., Corporate reputation: Meaning and measurement, "International Journal of Management Reviews" 2005 no. 7(2), s.91-109.
 9. Davies G., Chun R., Gaps between the internal and external perceptions of corporate brand, "Corporate Reputation Review" 2002 no. 5(2/3), s. 144-158.
 10. Davies G., Miles L., Reputation management: theory versus practice, "Corporate Reputation Review" 1998 no. 2(1), s. 16-27.
 11. Dortok A., A managerial look at the interaction between internal communication and corporate reputation, "Corporate Reputation Review" 2006 no. 8(4), s. 322-338.
 12. Dowling G., Creating corporate reputations, Oxford University Press. 2001.
 13. Fombrun Ch.J., Reputation: realizing value from the corporate image, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 14. Fombrun, Ch.J., Gardberg, N. A., Sever, J.M., The reputation quotient: a multiple stakeholder measure of corporate reputation, "Journal of Brand Management" 2000 no. 7(4), s. 241-255.
 15. Gotsi M., Wilson A.M., Corporate reputation: Seeking a definition, Corporate Communications: An International Journal, vol. 6, no. 1.
 16. Gray E.R., Balmer J.M.T., Managing corporate image and corporate reputation, "Long Range Planning" 1998 no. 31(5), s. 695-702.
 17. Grunig J.M., Image and substance: from symbolic to behavioral relationships, "Public Relations Review" 1993 no. 19(2), s. 121-139.
 18. Hatch M.J., Schultz M., Scaling the tower of Babel: relational differences between identity, image and culture in organizations, [w:] M.H. Larsen (red.), The expressive organization: linking identity, image and culture in organizations, Oxford University Press, New York 2000, s. 12-35.
 19. Hatch M.J., The dynamics of organizational culture, "Academy of Management Review" 1993 no. 18(4), s. 657-693.
 20. Pines A.M., Wypalenie - w perspektywie egzystencjalnej, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, PWN, Warszawa 2004, s. 3-57.
 21. Post J.E., Griffin J.J., Corporate reputation and external affairs management, "Corporate Reputation Review" 1997 no. 1(1/2), s. 165-171.
 22. Pruzan P., Corporate reputation: image and identity, "Corporate Reputation Review" 2002 no. 4(1).
 23. Resnick J., Corporate reputation: Managing corporate reputation-applying rigorous measures to a key asset, "Journal of Business Strategy" 2004 no. 25(6), s. 30-38.
 24. Schultz M., Hatch M.J., Larsen M.H., The expressive organization, Oxford Univesity Press, New York 2000.
 25. Vergin R.C., Corporate Reputation and the Stock Market, 2003, http//www.toksuvechase.com/mkale05.htm (maj 2005).
 26. Young D., Building your company s good name: how to create &protect the reputation your organization wants & deserves, Macom, New York 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu