BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Janina (Uniwersytet Zielonogórski), Łychmus Patrycja (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Kształtowanie wizerunku zewnętrznego przedsiębiorstwa jako pracodawcy poprzez etyczne zarządzanie personelem
Forming an External Image of a Company as an Employer through Ethical Personnel Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 43, s. 157-163, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji
Słowa kluczowe
Wizerunek przedsiębiorstwa, Pracodawcy, Etyka biznesu, Etyka zarządzania, Polityka personalna, Zarządzanie personelem, Wizerunek pracodawcy
Company image, Employers, Business ethics, Ethics of management, Personnel policy, Personnel management, Employer branding
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kształtowanie pozytywnego zewnętrznego wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy wiąże się z podejmowaniem przez menedżerów rozsądnych, etycznych działań z zakresu polityki personalnej. Najważniejszymi jej elementami, z tej perspektywy, są: rekrutacja, stosowane programy zwolnień pracowniczych, a także system wynagrodzeń. Ich realizacja z poszanowaniem zasad etyki pomaga w stworzeniu wśród opinii publicznej przekonania, że firma jest atrakcyjnym pracodawcą. (fragment tekstu)

Forming a positive external image of a company as an employer is connected with taking by the managers the advisable, ethical actions from the scope of personnel politics. From this perspective, the Bain components of such politics are: recruitment, relevant programmes of employees' redundancy and remuneration system. The realization of them, with the respect of the rules of the ethics helps in creating such belief among public opinion that a company is an attractive employer and its managers are decent, reliable and trustworthy ethical. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Berłowski P., Zwolnienia monitorowane, "Personel" 1999 nr 10.
 2. Goździewicz P., Skuteczniej od reklamy, "Gazeta Finansowa" z 16.12.2005.
 3. Kotler P., Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004.
 4. Makowski K., Kształtowanie struktury kapitału ludzkiego, [w:] Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw red. M. Rybak, Poltext, Warszawa 2003.
 5. Makowski K., Outplacement - europejski standard w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Polskie przedsiębiorstwa wobec standardów europejskich, red. M. Juchnowicz, SGH, Warszawa 2003.
 6. Newsom D., Scott A., Vanslyke T.J., This is public relations. The realities of public relations, Wadsworth. Belmont, CA, 1989.
 7. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 8. Schwan K., Seipel K.G., Marketing kadrowy, C.H. Beck, Warszawa 1997.
 9. Sidor-Rządkowska M., Zarządzanie personelem w małej firmie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 10. Sidor-Rządkowska M., Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 11. Stankiewicz J., Bortnowska H., Kształtowanie wizerunku pracodawcy i reputacji przedsiębiorstwa a satysfakcja z pracy "klientów wewnętrznych", [w:] Oblicza współczesnego zarządzania organizacją, red. J. Stankiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005.
 12. Stankiewicz J., Bortnowska H., Outplacement a kształtowanie wizerunku organizacji, [w:] Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji, red. J. Stankiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004.
 13. Wójcik K., Public relations od A do Z. Placet, Warszawa 1997.
 14. Zbiegień-Maciąg L., Etyczne przedsięwzięcia w organizacji, [w:] Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem. red. L. Zbiegień-Maciąg, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu