BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrowolska Małgorzata (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Satysfakcja z pracy pracowników zarobkujących w nietypowych formach zatrudnienia na przykładzie pracy tymczasowej
Work Satisfaction in Untypical Forms of Employment - on the Example of Seasonal Employees
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 43, s. 135-145, bibliogr. 36 poz.
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji
Słowa kluczowe
Psychologia człowieka, Psychologia jednostki, Praca tymczasowa, Zadowolenie z pracy, Badanie satysfakcji, Przegląd literatury
Human psychology, Individual psychology, Temporary work, Job satisfaction, Satisfaction research, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w warunkach tymczasowego zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem satysfakcji z pracy. Funkcjonowanie człowieka w pracy jest tu rozumiane jako podejmowanie decyzji, wykonywanie czynności pracy oraz uzyskiwanie wyników. Zwrócono szczególną uwagę na trzeci z wymienionych elementów - wyniki pracy. Przedstawiono wyniki badań, którymi objęto 300 pracowników tymczasowych z terenu całej Polski. W celu określenia satysfakcji czerpanej z wykonywanych zadań wykorzystano 14-itemowe skale zaczerpnięte z opracowania "Badania Ankietowe Diagnostyki Pracy". (fragment tekstu)

The paper presents findings of research conducted on a sample of 300 employees from temporary agencies that were delegated to the client companies that operate in different branches. Hickman & Oldhama's model is adopted to be able to distinguish temporary workers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bandura B., Notes on the concept of commitment, "American Journal of Sociology" 1977 no. 66, s. 32-42.
 2. Brief A., Burke M., George J., Robinson B., Webster J., Should negative affectivity remain an unmeasured variable in the study of job stress? "Journal of Applied Psychology" 1988 no. 73, s. 193-198.
 3. Broschak J. P., Davis-Blake A., The divergence of macro-structure and micro-dynamics; the effects of contingent work and outsourcing of workplace dynamics, Academy of Management Meeting, San Diego 1998.
 4. Buchanan B., Building organizational commitment: The socialization managers in work organization, "Administrative Science Quarterly" 1974 no. 19, s. 533-546.
 5. Davis-Blake A., Uzzi B., Determinants of employment externalization: a study of temporary workers and independent contractors, "Administrative Science Quarterly" 1993 no. 38, s. 195-223.
 6. Davis-Blake A., Waller M.J., Ammeter T.P., The effects of temporary worker use on commitment and satisfaction of permanent employees in small firms, Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management, Vancouver, BC 1995.
 7. Diener E., Larsen R.J., Emmons R.A., Person & Situation interactions: Choice of situations and congruence response models, "Journal of Personality and Social Psychology" 1984 no. 47, s. 580-592.
 8. Diener E., Suh E.M., Lucas R.E., Smith H.L., Subjective well-being: Three decades of process, "Psychological Bulletin" 1999 no. 125, s. 276-302.
 9. Elastyczne formy zatrudnienia sposobem na efektywność firm, red. L. Machol-Zajda, IPiSS, Warszawa 2001.
 10. Ellingson J. E., Gruys M.L., Sackett P.R., Factors related to the satisfaction and performance of temporary employees, "Journal of Applied Psychology" 1998 no. 83, s. 913-921.
 11. Ferris R.G., Witt L. A., Hochwarter W. W., Interaction of social skill and general mental ability on jot performance and salary, "Journal of Applied Psychology" 2001, vol. 86, no. 6, s. 1075-1082.
 12. Fried Y., Ferris R.G., 'Supervisors' role conflict and role ambiguity: differential relations with performance ratings of subordinates and the moderating effect of screening ability, "Journal of Applied Psychology" 1995 no. 80, s. 282-291.
 13. Geller P.A., Hobfoll S.E., Gender differences in job stress, tedium, and social support in the workplace, "Journal of Social and Personality Relationships" 1994 no. 11, s. 555-572.
 14. Gerhart B.A., Sources of variance in perceptions of job complexity, Unpublished doctoral dissertation, University of Wisconsin-Madison 1985.
 15. Gerhart B.A., How important are dispositional factors as determinants of job satisfaction? Implications for job design and other personnel programs, "Journal of Applied Psychology" 1987 no. 72, s. 366-373.
 16. Gerhart B. A., Sources of variance in incumbent perceptions of job complexity, "Journal of Applied Psychology" 1988 no. 73, s. 154-162.
 17. Hacket G., Betz N.E., A self-efficacy approach to the career development of women, "Journal of Vocational Behavior" 1981 no. 18, s. 326-339.
 18. Hackman J.R., Oldham G.R., Motivation through the design of work: Test of theory, "Organizational Behavior and Human Performance" 1976 no. 16, s. 250-279.
 19. Hall D.T., Foster L.W., A psychological success cycle and goal setting: Goals, performance, and attitudes, "Academy of Management Journal" 1977 no. 20, s. 282-290.
 20. Hall D.T., Parker V. A., The role of workplace flexibility in managing diversity, "Organizational Dynamics" 1993 no. 22, s. 5-18.
 21. Hall T., The new career contract: Alternative career paths, The Fourth German Business Congress, Cologne 1993.
 22. Hausser D., The impact of flextime on organizational functions: A field study, U.S. Government Printing Office, Washington, DC 1980.
 23. Judge T.A., Bono J.E., Locke E.A., Personality and job satisfaction: The mediating role of job characteristics, "Journal of Applied Psychology" 2000, vol. 85, no. 2, s. 237-249.
 24. Judge T.A., Locke E.A., Durham C.C., The dispositional causes of job satisfaction: A core evaluation approach, "Research in Organizational Behavior" 1997 no. 19, s. 151-188.
 25. Judge T.A., Locke E.A., Durham C.C., Kluger A.N., Dispositional effects on job and life satisfaction: The role of core evaluations, "Journal of Applied Psychology" 1998 no. 83, s. 17-34.
 26. Kryńska E., Elastyczność zatrudnienia w Polsce i Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa" 2001 nr 1, s. 74-75.
 27. Larsen R.J., Ketelaar T., Personality and susceptibility to positive and negative emotional states, "Journal of Personality and Social Psychology" 1991 no. 61, s. 132-140.
 28. Levy P.E., Baumgardner A.H., Effects of self-esteem and gender on goal choice, "Journal of Organizational Behavior" 1991 no. 12, s. 529-541.
 29. Magnusson D., The logic and implications of a person-oriented approach, In: (Eds.), Methods and, models for studying the individual, red. R.B. Cairns, L.R. Bergman, J. Kagan, California: Sage, 1998, s. 33-64
 30. Nollen S.D. Managing contingent workers: how to reap the benefits and reduce the risks, American Management Association, New York 1996.
 31. Porter L.W., Lawler E. E., The effect of performance on job satisfaction, "Industrial Relations" 1961 no. 7, s. 20-28.
 32. Psychologiczne koszty aktywności człowieka, red. Z. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1989.
 33. Ratajczak Z., Wsparcie społeczne w warunkach zagrożenia funkcjonowania człowieka w środowisku. ,,Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy", 10, 19, Uniwersytet Śląski. Katowice 1992.
 34. Spector P.E.. Jex S.M., Relations of job characteristics from multiple data sources with employee affect, absence, turnover intentions, and health, "Journal of Applied Psychology" 1991 no. 76, s. 46-53.
 35. Staw B.M., Bell N.E., Clausen J.A., The dispositional approach to job attitudes: A lifetime longitudinal test, "Administrative Science Quarterly" 1986 no. 31, s. 56-77.
 36. Swann W.B., Jr., Stein-Seroussi A., Giesler R.B., Why people self-verify, "Journal of Personality and Social Psychology" 1992 no. 62, s. 392-401.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu