BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Shcherba Halyna Ivanivna (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Ukraina)
Tytuł
Specyfika migracji pracowniczej w regionalnej przestrzeni społeczno-ekonomicznej: wymiar socjologiczny
Features of Labour Migration in Regional Socio-Economic Space: Sociological Measuring
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, z. nr 14, s. 404-415, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Migracja ludności, Migracja zarobkowa, Przyczyny migracji, Socjologia
Population migration, Economic migration, Reasons for migration, Sociology
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony badaniu głównych motywów migracji ludności ukraińskiej (na przykładzie Lwowa i obwodu lwowskiego). Rozpatruje się współczesne tendencje i skutki migracji pracowniczej. Na podstawie analizy wyników badań socjologicznych wytyczono drogi udoskonalenia systemu zarządzania procesami migracyjnymi na Ukrainie. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to research of basic reasons of migration of labour population of Ukraine (on the example of Lviv and Lviv area). Modern tendencies and consequences of labour migration are considered. On the basis of analysis of results of sociological researches there are drawn directions of enhancing the control system of migratory processes in Ukraine. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Хомра О., Сучаснаукратсъка трудова мiгpaцiя: статус таможливост1 II Парламент-ськ! слухання "Стан та проблеми правового i социального статусу сучасноУ укрш-нсько'1 трудовоУ Mirpauii". 1нформащйно-довщков1 материалы. - К., 2004. - С. 11-29.
  2. Прибиткова I., Рынок працг та його мгграцтний потенц1ал: сустльний портрет за результатами соцюлоггчних досл1дженъ //Укра'шський монгтор -2003. - № 3 (http://www.foreignpolicy.org.ua/ua/papers/index.shtml?id=2578).
  3. Малиновська О., Украша, Свропа, м1грац1я: м1грацп населения Украши в умовах розширення СС. - К., 2004.
  4. Структурш вим1ри сучасного сустлъства: Навч. пос1бник I За ред. С. Макеева. -К.: 1н-тут соцюлогп НАН Укра'ши, 2006. - 372 с.
  5. Пирожков С., Малиновська О., Марченко Н., Зовшшня мгграцгя в Украш: причини, настдки, стратеги. -К., 1997.
  6. Прибиткова I., Зарубгжна трудова м1грац1я як форма самозайнятост1 мешканщв Украши II Украшське суспшьство - 2003. Сощолопчний мониторинг. - К.,2003. - С. 51-65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu