BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła-Bączek Elżbieta (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Przeobrażenia instytucjonalne a jakość edukacji szczebla wyższego w Polsce w latach 1990-2006
Institutional Changes and the Quality of Higher Education in Poland in the Period of 1990-2006
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, z. nr 14, s. 461-473, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Poziom edukacji, Szkolnictwo wyższe, Przemiany instytucjonalne, Rozwój kapitału ludzkiego
Education, Level of education, Higher education, Institutional transformation, Development of human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dokonujące się na przełomie XX i XXI wieku zmiany technologiczne, gospodarcze i cywilizacyjne powodują, że inwestowanie w kapitał ludzki staje się koniecznością. Dostrzegając wagę uwarunkowań instytucjonalnych dla formowania kapitału ludzkiego w artykule poddano analizie charakterystyczne trendy zachodzące w obszarze instytucji edukacyjnych w szkolnictwie wyższym w Polsce (w powiązaniu z ilościowym rozwojem liczby, studentów i absolwentów), poczynając od 1990 roku. Przeprowadzona analiza posłużyła jednocześnie do identyfikacji głównych zagrożeń w sferze jakości oferowanych przez nie usług edukacyjnych, jak również tych wynikających z aktualnej oferty kierunkowej w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

Changes in the area of technology, economy and civilization that can be observed at the end of XX and at the beginning of XXI century, makes that investing in human capital is needed. Some special meaning for creation of human capital have institutional conditions. To be aware of this fact, the main aim of this article is to analyze main trends in the area of higher schools in Poland - in connection with quantity development of students and graduates in the period of 1990-2006. This analysis helps identify the main dangers in the area of education services quality and its adequating to the need of labor market in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Warunki życia ludności w 1991 roku, GUS, Warszawa 1992.
  2. Roczniki statystyczne z lat 1990-2007, GUS, Warszawa 1990-2007.
  3. Szkoły wyższe i ich finanse w 1999 roku, GUS, Warszawa 2000.
  4. Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 roku, GUS, Warszawa 2007.
  5. Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2007, Program Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju, Warszawa 2007, wersja elektroniczna: www.undp.org.pl/nhdr2007, z dn. 28.08.2008.
  6. Mujżel J. (red.), 2003, Problemy wzrostu gospodarczego w warunkach ustrojowej transformacji w Polsce, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
  7. Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski, J. Marciniak (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
  8. Raport o kapitale intelektualnym Polski, Warszawa, 10 lipca 2008 r., wersja elektroniczna, www.innowacyjnosc.gpw.pl, z dnia 15.09.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu