BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Dariusz (Uniwersytet Rzeszowski), Kata Ryszard (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Bariery we współpracy rolników z otoczeniem instytucjonalnym
The Barriers In Cooperation Of Farmers With Institutional Environment
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, z. nr 14, s. 541-550, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Instytucje, Gospodarstwa rolne, Badania ankietowe
Agriculture, Institutions, Arable farm, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie, Województwo świętokrzyskie, Województwo podkarpackie
Małopolskie Voivodeship, Świętokrzyskie Voivodship, Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
W artykule zaprezentowano bariery we współpracy rolników z otoczeniem instytucjonalnym w regionie o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. Starano się przy tym odpowiedzieć na pytanie, czy występuje zróżnicowanie pod tym względem w zależności od takich cech, jak: powierzchnia użytków rolnych i siła ekonomiczna gospodarstwa oraz wiek i wykształcenie jego właściciela. Materiał źródłowy artykułu stanowią wyniki badań przeprowadzonych w 2007 roku. Badania ankietowe miały charakter badań częściowych - reprezentatywnych (metoda losowania warstwowego). Sondażem diagnostycznym przy użyciu kwestionariusza wywiadu objęto 856 rolników, właścicieli gospodarstw rolnych z regionu rozdrobnionego rolnictwa, tj. z trzech województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. (abstrakt oryginalny)

In the article were presented the barriers in cooperation of farmers with institutional environment in region with crumbled structure of farms. It was tried to answer a question whether differentiation appears in relation to dependence on such features as: surface of agricultural lands and economic strength of farms, as well as age and formation of the owner. The source material of article contains results of investigations carried out in 2007. Investigation questionnaire dusts character of partial investigations - representative (method of stratify drawing). Diagnostic soundings with use of questionnaire of interview covered 856 farmers, owners of agricultural farms from region of crumbled agriculture, i.e. from three provinces: świętokrzyskie, małopolskie and podkarpackie. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D., 2008, Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  2. Kołodziejczyk D. (red.), 2006, Ocena wpływu rozmieszczenia instytucji wiejskich na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy, IERiGŻ PIB, Warszawa.
  3. Meredyk K., 2003, Instytucjonalne aspekty rozwoju gospodarczego [w:] Teoria ekonomii, t. II, Makroekonomia, red. K. Meredyk, Wyd. UwB, Białystok.
  4. Wilkin J., 2005, Wstęp: Dlaczego instytucje mają znaczenie? [w:] Instytucje - fundament czy fasada polityki makroekonomicznej? Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  5. Zeman-Miszewska E., 2006, Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1116, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu