BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieszporska Sylwia (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Polskie szpitalnictwo wobec przemian systemu ochrony zdrowia
The Polish Hospitals in a Transformation of the Health Care System
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/1, s. 553-564, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
System ochrony zdrowia, Szpitalnictwo, Funkcjonowanie ochrony zdrowia, Efektywność, Prawo ochrony zdrowia, Metody statystyczne
Health care system, Hospital service, Health care functioning, Effectiveness, Health protection law, Statistical methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proponowane opracowanie jest próbą usystematyzowania zmian polskiego szpitalnictwa w latach 1999-2007. Przytoczono w nim akty prawne warunkujące działalność szpitali w Polsce, odwołano się do przemian strukturalnych w zakresie ich funkcjonowania, a także zwrócono uwagę na efektywność techniczną tych placówek. Celem proponowanej analizy było zatem prześledzenie wspomnianych przemian poprzez wykorzystanie metod statystycznych. (abstrakt oryginalny)

The situation of the Polish hospitals has changed since 1999, when the reform of the health care system was started. The structure of Polish hospitals, insurance system and rules of service purchases were changed. Also law regulations have evolved. Presented paper is an attempt of investigate the hospitals situation during 1999-2007. It focuses on legal rules of hospitals' activity during this time, their structures (beds, number of treated, time of individuals' stay in a hospital, etc.) changes and technical efficiency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Golinowska S., Czepulis-Rutkowska Z., Sitek M., Sowa A., Sowada Ch., Włodarczyk C.[2002], Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Raporty CASE nr 53/2002, Warszawa Holly R.[2009], Szpital publiczny w systemie ochrony zdrowia' [w:] Szpital publiczny w systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka finansowa pod red. R. Holly i J. Sucheckiej, Agencja Wydawnicza Sowa, Warszawa, str.7-33.
 2. Kludacz M.[2005], Funkcje budżetowania kosztów i ich realizacja w polskich szpitalach, [w:] Hass-Symotiuk M. (red.), "Sterowanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej", Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości, Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki, Szczecin, str. 147-157.
 3. Nieszporska S.[2009], Szpital publiczny w systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka finansowa pod red. R. Holly i J. Sucheckiej, Agencja Wydawnicza Sowa, Warszawa, str. 133-175.
 4. Pałaszewski M.[2005], Aspekty techniczne i środowiskowe podnoszenia jakości i efektywności szpitali, Polityka Zdrowotna, Tom III, luty.
 5. Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2002 rafo/, [2003], GUS Warszawa.
 6. Sieradzki S.[2003], Akt zgonu. Likwidacja grozi prawie połowie szpitali, Wprost, Nr 18, 4 maja, s. 18-22.
 7. Rogowski G.[1999], Analiza produktywności oddziałów banku za pomocą indeksu Malmąuista, [w:] "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych", Zeliaś A. (red.), Materiały z XXI Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, 21-23 IV, str.277-291.
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie krajowej sieci szpitali oraz ich poziomów referencyjnych -Dz.U.1998 Nr 164, poz. 1193.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Dz.U.Nr 55,poz.493;
 10. Suchecka J.[2008], Regulacje publiczne i prawne, równość sektorów w ochronie zdrowia, [w:] "Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne", red. Naukowa Kazimierz Ryć, Zofia Skrzypczak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, str. 21-28.
 11. Uchwała Nr 220/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2003 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1 stycznia 2004 r. Oraz określania przedmiotu konkursu ofert, warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz kryteriów oceny spełnienia tych warunków www.nfz.gov.pl;
 12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. Nr 91, poz. 408;
 13. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dz.U. Nr 104, poz.661;
 14. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz.U. Nr 45, poz.391;
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. Nr 210, poz. 2135.
 16. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r., Dz.U. Nr 173, poz. 1807.
 17. www.mz.gov.pl (12.12.2005).
 18. www.csioz.gov.pl
 19. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r. sygn. akt. K 14/03, Dz.U.04.5.37;
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu