BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przenajkowska Karolina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorant)
Tytuł
Wybrane aspekty funkcjonowania Jednolitego Obszaru Płatności w Euro
Selected Aspects of Single Euro Payments Area Functioning
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/1, s. 517-527, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Euro, Strefa euro, Jednolity Europejski Obszar Płatniczy, Bezgotówkowe formy rozliczeń, Instrumenty finansowe
Euro, Eurozone, Single Euro Payments Area (SEPA), Cashless forms of settlements, Financial instruments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Referat poświęcony jest omówieniu zagadnienia Jednolitego Obszaru Płatności w Euro, określanego jako zintegrowany rynek płatności detalicznych. Omówiona została jego istota, wskazano także instytucje zaangażowane w proces jego tworzenia oraz główne elementy składające się na ten paneuropejski projekt. Ważna część pracy dotyczyła analizy polskiego rynku płatności detalicznych, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki instrumentów bezgotówkowych najczęściej wykorzystywanych w naszym kraju - polecenia przelewu, polecenia zapłaty oraz kart płatniczych. Następnie zaś ukazano wymienione instrumenty w świetle rozwiązań jakie przynosi SEPA. Ponadto, podjęta została próba identyfikacji głównych korzyści płynących ze zintegrowanego rynku płatności detalicznych oraz odpowiedzi na pytanie o wpływ kryzysu gospodarczego na jego przyszłość. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns the issue of a Single Euro Payments Area, which is an integrated retail payments market. It shows the concept of SEPA, points institutions involved in establishing this project and specifies its crucial elements. An attention is also paid to the analysis of polish retail payments market, in particular to the characteristic of non-cash payment instruments used in this country the most: credit transfer, direct debit and cards. Those instruments are also considered from a SEPA's point of view with the benefits of the project in the background. The paper is concluded with the reflection on the influence of a present economic crisis on Single Euro Payments Area's future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borcuch A., Pieniądz elektroniczny. Pieniądz przyszłości - Analiza ekonomiczno-prawna, CeDeWu, Warszawa 2007.
 2. BRE BANK SA, SEPA - Jednolity Obszar Płatności w Euro, http://www.brebank.pl/sepa, (10.06.2009).
 3. BRE BANK SA, SEPA: Warunki obsługi, http://www.brebank.pl/pl/sepa/warunki_obslugi/, (10.06.2009).
 4. FORTIS BANK, Wprowadzenie produktów SEPA, http://www.fortisbank.com.pl/corporate_banking/3568_3582.htm, (10.06.2009).
 5. Kaszubski R., Duziak D., SEPA: Tańsze przelewy, polecenia zapłaty oraz rozliczenia kart płatniczych, http://www.kartyonline.net/arty.php?id=250&_SEPA:_Tansze_europejskie _przelewy,_polecenia_zaplaty_oraz_rozliczenia_kart_platniczych, (10.06.2009).
 6. Łysakowski P., SEPA - jednolity obszar płatności w euro, "Bank i Kredyt", nr 11-12/2007, dodatek: Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z.
 7. Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego i Mikroplatności, Obrót bezgotówkowy - zalety i korzyści wynikające z jego upowszechnienia, http://www.nbp.gov.pl/systeniplatniczy/obrot_bezeotowkowy/obrot_bezgotowkowy_2008.pdf. (10.06.2009).
 8. Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, Notatka na temat porównania wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej, http://www.nbp.pl/SystemPlatniczy/Obrot_bezgotowkowy/Polska_a_kraie_UE.pdf, (10.06.09).
 9. Narodowy Bank Polski, Karty Płatnicze - Statystyki, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=systemplatniczy/karty/karty_platnicze3.html, (10.06.2009).
 10. Narodowy Bank Polski, System płatniczy w Polsce, http://www.nbp.pl/SystemPlatniczy/system/system_platniczy_2008.pdf, (10.06.2009).
 11. Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikroplatności, Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 (projekt), http://www.nbp.pl/SystemPlatniczy/Obrot_bezgotowkowy/rob_proiekt.pdf, (10.06.2009).
 12. PCMAG.COM, http://www.pcmag.com/encyclopedia_terrn/0,2542,t=XML&i=55048,00.asp, (10.06.2009).
 13. Tochmański A., Rola banku centralnego we wprowadzaniu SEPA, http://www.nbp.pl/systemplatniczy/sepa/pl/03.pdf, (10.06.2009).
 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 2002, nr 72, poz. 665, z póź. zm.
 15. Związek Banków Polskich, SEP A Polska, http://www.sepapolska.pl/co_toJest_sepa/wizja_sepa.html, (22.02.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu