BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Postmodernistyczne idee w zarządzaniu : ku paradygmatowi etycznemu czy od paradygmatu etycznego?
Post-Modern Ideas in Management : Towards or Away From the Paradigm of Ethics?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 43, s. 311-322, bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zarządzanie partycypacyjne, Zarządzanie przez wartość, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Etyka zarządzania, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Management, Participative management, Management by value, Employees in enterprise, Human Resources Management (HRM), Ethics of management, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza stosunkowo "młodych" idei obecnych w zarządzaniu, a szczególnie działań społecznie odpowiedzialnych, w kontekście możliwości rozwoju człowieka w organizacji i organizacji, którą jednak trudno byłoby analizować, abstrahując od jej członków, zatrudnionych pracowników. Opracowanie to prezentuje wybrane postmodernistyczne trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, które pod pozorem troski o indywidualny rozwój pracowników stanowią przejaw wysublimowanych działań manipulacyjnych, a w istocie zmuszają pracowników do jeszcze większej efektywności i zaangażowania w pracę zawodową, kosztem rezygnacji z życia prywatnego i czasu wolnego. (fragment tekstu)

The subject of this article is a new paradigm of postmodernism ideas which have been applied in Polish medium size enterprises. These results seem to be on one hand to encourage employees towards their personal development. On another the ideas have been connected with leading employees towards the sense of alienation of this pressure on the maximum work effectiveness. Even if the productivity of workers engaged them in the study of their psychological growth and personality development, the results do not provide the support of their health, on the contrary, they evoke cardiovascular and other diseases. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec M., Kożusznik В., Zarządzanie zasobami ludzkim - aktor - kreator-inspirator, AKADE, Kraków 2000.
 2. Bartkowiak G., Orientacja nastawiona na rozwój i uczenie się osób zatrudnionych w organizacji, AE, Poznań 1999.
 3. Bartkowiak G., Zarządzanie wiedzą a psychomanipulacja w przedsiębiorstwach polskich i francuskich, [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. A. Pocztowski, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005.
 4. Brilman J., Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2002.
 5. Filek J., Czy biznes zobowiązuje, "Znak" 1998 nr 21.
 6. Filek J., Odpowiedzialny biznes może przynosić zyski, "Rzeczpospolita" 2007 nr 83.
 7. Friedman, M., The social responsibility of business is to increase its profits, "New York Time Magazine", 13 września 1970.
 8. Fromm E., Ucieczka od wolności, PWN, Warszawa 1972.
 9. Gasparski W., Przedmowa, [w:] Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Gasparski, PWN, Warszawa 1997.
 10. Green Paper, Promoting an European Framework for Corporate Social Responsibility, COM (2001)366, Brussels 2001.
 11. Greser J., Społeczna odpowiedzialność biznesu w polityce gospodarczej Unii Europejskiej, Gazeta IT, nr 9(39); publikacja internetowa: www.gazeta-it.pl (2005).
 12. Homowska E., Paluchowski W.J., Pracoholizm a system wartości i uwarunkowania temperamentalne, [w:] Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, red. S. Witkowski, Prace Psychologiczne, Tom IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
 13. Kożusznik B., Psychologia zespołu pracowniczego: doskonalenie efektywności, Uniwersytet Śląski, Katowice 1998.
 14. Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 15. Lipovetsky G., L'ephemere de la mode et son destin dans les sociétés modernes, Galimard, Paris 1989.
 16. Maslow A., Motywacja i osobowość, PAX, Warszawa 1990.
 17. Obuchowski K., Człowiek intencjonalny, PWN, Warszawa 1993.
 18. Obuchowski K., Potrzeby człowieka i psychologiczne aspekty jego uczestnictwa w życiu społeczno--gospodarczym kraju, [w:] O nowoczesny kształt Polski. Dylematy rozwoju u progu XXI wieku, Ossolineum, Warszawa-Wrocław 1989.
 19. Paluch H., (Nie)profesjonalny rynek usług, Katedra Usług, AE, Poznań 2008.
 20. Peters T.J., Waterman H., In search of excellence. Lesson from America's Best Run Companies, Warner Books, New York 1982.
 21. Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa 2007.
 22. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 23. Sigerst J., Peter R., The effort-reward imbalance model, [w:] The workplace and cardiovascular disease, red. P. Schnall, K. Belkic, P. Landsbergis, D. Baker, "Occupational Medicine: State of the Art Review" 2000 vol. 15.
 24. Sigerst J., A theory of occupational stress, [w:] Stress in the workplace: Past, present and future, red. J. Dunham, London, Whurr 2001.
 25. Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, red. L. Kolarska-Bobińska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 26. Valaskakis N.K., Postindustrialna lub reindustrialna: dwie interpretacje rewolucji i informatycznej, [w:] Przegląd zagranicznej literatury prognostycznej. Cele, procesy i wskaźniki rozwoju. Ku dialogowi paradygmatów, red. J. Danecki, "Polska 2000", Ossolineum, Wrocław 1989.
 27. Windorpska A., Wróbel A., Społeczne zaangażowanie - nowy wskaźnik biznesowy? "Rzeczpospolita" z 23.08.2007.
 28. www.globalcompact.org.pl.
 29. www.solidnaiirma.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu