BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Selinger Natalia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Programiści jako pracownicy wiedzy w branży IT
Software Engineers as Knowledge Workers in It Sector
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 43, s. 282-291, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji
Słowa kluczowe
Pracownicy wiedzy, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Informatycy, Przedsiębiorstwo informatyczne, Oprogramowanie
Knowledge workers, Employees in enterprise, Computer scientists, IT enterprises, Software
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy stało się rozpatrzenie cech programistów. Jako punkt odniesienia przyjęto cechy pracowników wiedzy prezentowane w literaturze przedmiotu. Dokonano także próby określenia znaczenia programistów w organizacjach wytwarzających oprogramowanie, posiłkując się przy tym schematem modelu zatrudnienia. Pozwoliło to wskazać ich rolę i znaczenie w realizacji zadań producentów oprogramowania funkcjonujących w branży IT. (fragment tekstu)

The article presents software engineers as key knowledge workers of a software development enterprise. Furthermore, it points to the place of the professional group in a modern employment model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Allee V., The knowledge evolution, Butterworth&Heinemann, New York 1999.
 2. Antczak Z., Pracownicy wiedzy w przestrzeni pozaorganizacyjnej (wybrane zagadnienia), [w:] Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?, red. M. Noga, M.K. Stawicka, CeDeWu, Warszawa 2008.
 3. Bohdziewicz P., Kompetencje profesjonalne jako wyznacznik pozycji pracowników wiedzy na rynku pracy, [w:] Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, red. S.A. Witkowski, T. Listwan, Difin, Warszawa 2008.
 4. Drucker P.P., Społeczeństwo postkapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 5. Davenport Т.Н., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
 6. Fryczyńska M., Pracownicy wiedzy - nowe wyzwanie zarządzania organizacjami, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2003 nr 1.
 7. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2003.
 8. Gableta M., Owczarz N., Informatycy nośnikiem sukcesu przedsiębiorstw branży IT, [w:] Sukces organizacji. Rola kapitału ludzkiego, red. H. Czubasiewicz, W. Golnau, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007.
 9. Handy Ch., Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa 1998.
 10. Hejduk I., Profesor Wiesław M. Grudzewski - Człowiek przyszłości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003 nr 8.
 11. Morawski M., Pracownicy wiedzy - nowy wymiar zarządzania ludźmi, [w:] Współczesne problemy i koncepcje zarządzania. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, red. J. Stankiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003.
 12. Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system -pracownik, AE, Wrocław 2006.
 13. Potencjał pracy przedsiębiorstwa, red. M. Gableta, AE, Wrocław 2006.
 14. Sekuła Z., Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 15. Selinger N., Działania pracodawców branży IT na rzecz pozyskiwania i retencji informatyków, [w:] Zarządzanie ludźmi w organizacjach funkcjonujących w Europie, red. A. Ciemiak-Emerych, M. Gableta, Wydawnictwo I-Bis, Wrocław, 2008.
 16. Strojny M., Pracownicy wiedzy - przegląd badań, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2004 nr 6.
 17. Społeczeństwo informacyjne -problemy rozwoju, red. A. Szewczyk, Difin, Warszawa 2007.
 18. http://www.fazlagic.egov.pl/artykul.php7artykuH 10&zakladka=4.
 19. http://www.paф.gov.pl/flles/74/81/105/inn_transfer_tech.pdf.
 20. http://www.pszk.org.pl.
 21. http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/kzs/kzs.htm (data dostępu 21.10.2008).
 22. http://www.pracuj.pl/praca-nowe-technologie-i-it-artykuly_J3424.htm#top.
 23. http://gazetapraca.p1/gazetapraca/l,88932,5015972.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu