BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miś Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Retencja i rozwój pracowników o wysokim potencjale
Retention and Development of High Potential Workers
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 43, s. 273-281, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Kwalifikacje pracowników, Wiedza
Human Resources Management (HRM), Employees in enterprise, Qualifying employees, Knowledge
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest próba zidentyfikowania różnych grup pracowników o wysokim potencjale, wskazanie ich cech specyficznych, a także podobieństw i różnic w zakresie aktywności organizacji podejmowanych na rzecz ich utrzymania i rozwoju. (fragment tekstu)

One of the most difficult challenges an organization faces is identifying and developing different groups of workers for future organizational success. High potential people are very specific group of workers in any organization. They are not enough defined and recognized in practice of personnel function. This scarce resource demands specific processes and instruments to retain and develop because of its greater need for flexibility and a desire to create different patterns of working. This paper aims to answer questions about specific features groups of people perceived as important and about ways to establish them in an organization by the processes of development. This processes need very individualized and differentiated techniques and instruments in developing individual passion, knowledge and interests as well as personality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Achter J. A., Lubinski D., Blending promise with passion: Best practices for counselling intellectually talented youth, [w:] Career development and counselling. Putting theory and research to work, red. S.D. Brown, R.W. Lent, Wiley, Hoboken, NJ 2005.
 2. Alvesson M., Management of knowledge intensive companies, de Gruyter, Berlin 1995.
 3. Amabile T., The social psychology of creativity, Springer-Verlag, New York 1983.
 4. Bird A., Careers as repositories of knowledge: Considerations for boundaryless careers, [w:] M. Arthur, D. Rousseau, The boundaryless career. A new employment principle for a new organizational era, Oxford University Press, New York 1996.
 5. Colangelo N., Davis O.A., Handbook of gifted education, Allyn & Bacon, Boston 2003.
 6. Kaye В., Jordan-Evans S., Retention in tough times: Here's what 25 global talent leaders say about keeping good people - especially now, "Training and Development" January 2002 vol. 56.
 7. Miś A., Kształtowanie karier w organizacji, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2007.
 8. Miś A., Ocenianie dla rozwoju, "Humanizacja Pracy - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2000 nr 4.
 9. Miś A., Istota talentów, [w:] Zarządzanie talentami w organizacji, red. A. Pocztowski, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 10. Palmer P.J., Let your life speak: Listening for the voice of vocation, Jossey Bass, San Francisco 2000.
 11. Peiperl M.A., Arthur M., Goffe R., Morris T., Career frontiers: New conceptions of working lives, Oxford University Press, New York 2000.
 12. Södergren В., Paths to creativity for knowledge-intensive workers, [w:] Career creativity. Explorations in the remaking of work, red. M. Peiperl, M. Arthur, N. Anand, Oxford University Press, Oxford 2002.
 13. Ulrich D., Brockbank W., Tworzenie wartości przez dział HR, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 14. Woińska A., Szmidt Cz., Metody i techniki wyłaniania kadry o wysokim potencjale, [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu