BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walkowiak Ryszard (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność organizacji w obszarach funkcji personalnej
Social Responsibility of Organization within the Personal Function Area
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 43, s. 226-234, rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji
Słowa kluczowe
Funkcja personalna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przegląd literatury, Wyniki badań
Personal function, Human Resources Management (HRM), Corporate Social Responsibility (CSR), Literature review, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule skupiono się na teoretycznych i praktycznych, aczkolwiek zarysowanych sygnalnie, aspektach działań społecznie odpowiedzialnych w obszarach zadaniowych funkcji personalnej. Waga tych zagadnień wynika ze wskazań teoretyków zarządzania zawartych w coraz liczniejszych publikacjach, ale także z wyników badań prezentowanych w literaturze przedmiotu oraz z długoletnich doświadczeń autora w praktykowaniu i obserwowaniu działań personalnych. Realizacja funkcji personalnej oparta na zasadach CSR z jednej strony będzie rozbudzała wśród wszystkich zatrudnionych odpowiedzialność i obywatelską aktywność, a z drugiej będzie wkładem w zrównoważony rozwój w aspektach ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. (fragment tekstu)

The paper presents theoretical and practical context of organizational social responsibility within the personal function task area. Besides, the procedure of social activity is presented as well as the concrete performances which should be considered as standards in personal affairs of every organization. True practices presented in the empirical part show far and away unsatisfactory respondents consciousness of socially responsible activities. This state changes into personal practice filled with "poor" essence mostly in the question of training decisions as well as staff motivation and appraisal. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
  2. Gasparski W., Lewicka-Starzałecka A., Rok B., Szulczewski G., Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym, Wstępny raport z badań, TFiS PWSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
  3. Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian, red. A. Pocztowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
  4. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
  5. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, red. Z Pisz, M. Rojek-Nowosielska, UE, Wrocław 2008.
  6. Urbaniak B., Bohdziewicz P., Zarządzanie zasobami ludzkimi - kreowanie nowoczesności, Raport z VII edycji konkursu LZZL, IPiSS. Warszawa 2006.
  7. Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, red. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu