BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chyba Zbigniew (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce
Innovation and Initiative Centers in Poland
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2009, nr 11, s. 64-71, rys., wykr., bibliogr. 14 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Ośrodki innowacji, Transfer technologii, Park nauki i technologii, Innowacje, Inkubatory przedsiębiorczości, Wyniki badań
Innovation centre, Technology transfer (TT), Science and Technology Park, Innovations, Enterprise incubators, Research results
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań, przeprowadzonych wśród przedstawicieli przedsiębiorstw uniwersyteckich w Polsce, a dotyczących roli, jaką pełnią ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce dla wspierania firm akademickich. Pokazano dynamikę rozwoju wspomnianych ośrodków na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat oraz znaczenie przedsiębiorczości akademickiej dla rozwoju firm uniwersyteckich w Polsce oraz zwiększania ich konkurencyjności na rynku globalnym. Podkreślono wpływ omawianych palcówek na budowanie pomostu pomiędzy nauką a gospodarką. (abstrakt oryginalny)

This article presents the relationship between the activity of innovation and entrepreneurship centers and the development of academic firms in Poland. It demonstrates the dynamics of mentioned centers in the last twenty years. The results of studies among identified university spin-offs in Poland underline the importance of academic entrepreneurship for the development university firms and the growth of their competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Garvin D.A., Spin-offs and the New Firm Formation Process, „California Management Review", vol. 5, Nr 25, 1983.
 2. Grudzewski W., Hejduk l., Transfer technologii z ośrodków naukowych do małych przedsiębiorstw innowacyjnych, Difin, Warszawa 2000.
 3. Grudzewski W., Hejduk l., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008.
 4. Guliński J., Zasiadły K. (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, PARP, Warszawa 2005.
 5. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Raport 2004.
 6. Jasiński A. H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 7. Lamont L. M., Entrepreneurship, Technology and the University, R & D Management, vol. 2, Nr 3, 1972.
 8. Matusiak K. B.(red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP - Raport 2004, Łódź-Poznań 2004.
 9. Matusiak K. B., Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP- Raport 2007, Łódź-Kielce-Poznań 2007.
 10. Matusiak K. B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008.
 11. Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 12. SOOiPP, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 1995.
 13. Tamowicz P., Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, PARP, Warszawa 2006.
 14. www.sooipp.org.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu