BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Bogusława (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zarządzanie starzejącymi się zasobami pracy w organizacji - w poszukiwaniu rozwiązań
Management of Ageing Human Resources at the Level of Organization - in Search of Solutions
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 43, s. 401-409, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Aktywność zawodowa ludności, Ludzie starsi
Employment, Human Resources Management (HRM), Activity rate of population, Elderly people
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie idei zarządzania wiekiem jako nowego subprocesu w ramach ZZL (zarządzania zasobami ludzkimi) na poziomie organizacji oraz zwrócenie uwagi na uwarunkowania decyzji pracodawców w sprawie zatrudnienia starszych pracowników. (fragment tekstu)

The article discusses the concept of age management as a new HRM subprocess at the level of an organization. The interest in this subject area has been growing as a result of advancing demographic old age and the propagation of the concept of active ageing, one aspect of which is employment. The alarmingly large numbers of workers leaving their jobs to take early retirement available under the unemployment reduction programmes have placed an excessive burden on public finance in many countries, necessitating the reversal of unfavourable trends. For employers it means that older workers must be retained in employment and that the improvement of management of ageing human resources must be accordingly required. The article brings forward a proposal of actions in this area, drawing on experiences of countries such as Japan and Finland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Cascio W.F., Managing human resources. Productivity, quality of work life, profits, McGraw-Hill, New York 1989.
 2. Drucker P.P., Jak zarządzać samym sobą, "Harvard Business Review Polska", lipiec-sierpień 2006.
 3. Gunia A., Living longer, working longer, "The Journal AARP International", Summer, Washington 2008.
 4. Ilmarinen 1, Improving workplaces for ageing workers, World Ageing & Generations Congress: Demographic Change: Challenges and Opportunities for Business, Politics and Society, St. Gallen, 2008 (materiały powielone).
 5. Linkola P., Nowa polityka wiekowa Finlandii od 1995 roku, [w:] Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szansę, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2007.
 6. Malty T., Zatrudnianie "starszych pracowników" w starzejącym się społeczeństwie na przykładzie Wielkiej Brytanii, NIACE, konferencja Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce pt. "Zysk z dojrzałości", 24-25 września 2008 (materiały powielone).
 7. News Release, Labour Force Survey 2006, 102/2007, 20 July 2007.
 8. Ney S., The concept of active ageing, [w:] Active ageing, red. J. Perek-Białas, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2005.
 9. Oka M., Older works in Japan. Current situation & future challenges, Yokohama City University, World Ageing & Generations Congress: Demographic Change: Challenges and Opportunities for Business, Politics and Society, St. Gallen, 2008 (materiały powielone).
 10. Pracownicy 45+ w naszej firmie, red. B. Urbaniak, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007.
 11. Strenger C., Ruttenberg A., Życie zaczyna się po czterdziestce, "Harvard Business Review Polska", październik 2008.
 12. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu