BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowosielski Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola człowieka w organizacji procesowej
Human Role in Process Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 43, s. 374-384, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesowe, Człowiek w przedsiębiorstwie, Kompetencje pracownicze, Kwalifikacje pracowników
Processing management, Human in enterprises, Employees competencies, Qualifying employees
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie miejsca człowieka w organizacji orientującej się na procesy, ze wskazaniem na różne role, jakie może on odgrywać w takiej organizacji, oraz na wymagania, jakie stawia organizacja procesowa w odniesieniu do jego kompetencji i kwalifikacji w różnych fazach swojego życia. (fragment tekstu)

The article presents human place in the process organization. It shows different roles which can be received in this kind of organization and it also describes requirements which are set by the process organization, with reference to human qualifications and competences, in different stages of its development. The article in particular presents the essence of process organization and its character, in the context of functional organization. It also shows different human roles in process organization (member or manager of managing team, improving process team or process manager). Moreover, it describes staged development of employees' competences and qualifications in the next stages of process organization development (sensitivity, realization, stabilization and perfection). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  2. Cyfert S., Krzakiewicz K., Koncepcja organizacji zorientowanej na procesy, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług, red. J. Pyka, TNOiK Katowice i AE w Katowicach, Katowice 2006.
  3. Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
  4. Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
  5. Lichtarski J., O relacji między podejściem funkcjonalnym ¡procesowym w zarządzaniu, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, t. l, red. M. Romanowska, M. Trocki, SGH, Warszawa 2004.
  6. Malorny Ch., TQM umsetzen, Schaeffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1999.
  7. Müller R., Rupper P., Process reengineering, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2000.
  8. Schmelzer HJ., Sesselman W., Geschäftsprozessmanagement in der Praxis, Hanser, Wien 2003.
  9. Słownik zarządzania kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2005.
  10. Stöger R., Geschaeftsprozesse erabeiten-gestalten-nutzen, Schaeffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu