BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwiec Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów)
Tytuł
Charakterystyka rent z tytułu niezdolności do pracy przyznanych w Polsce w latach 2003-2006
Characteristics of Incapacity Benefit Granted in Poland, 2003-2006
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 808, s. 5-18, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Świadczenia emerytalno-rentowe, Ubezpieczenia społeczne, Niezdolność do pracy, Renty, Renty inwalidzkie
Pension benefits, Social insurance, Incapacity for work, Annuities, Disability annuities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmiany w polskim systemie rentowym są jednym z ważniejszych zagadnień związanych z racjonalizacją wydatków społecznych. W świetle przeprowadzonej analizy, której wyniki zostały omówione w tym opracowaniu, można stwierdzić, że system rentowy w Polsce nadal potrzebuje bardzo rozległych i gruntownych zmian. Ich wprowadzenie powinno z jednej strony wpłynąć na zmniejszenie wydatków systemu rentowego, z drugiej zaś podnieść jakość udzielanych świadczeń. (…) W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na strukturę rent oraz orzeczeń lekarskich głównie pod względem stopnia niezdolności do pracy. Przedstawione zostały również wyniki analizy danych ukazujących wiek i staż pracy osób wchodzących do systemu rentowego. (fragment tekstu)

Changes in the Polish benefits system have for many years been one of the more important issues connected with the rationalisation of social spending. In this article, the author presents the results of research concerning the amount of incapacity benefit granted and received in Poland in 2002-2006 and the structure of that benefit. She also presents the results of analysis on the age and length of employment of people entering the benefits system. During the researched period, there was no radical change in the amount of incapacity benefit granted. However, there were quite noticeable changes in the structure of granted and received benefit. In light of the conducted analysis, the author also found that the benefits system in Poland still requires extensive and profound changes. The introduction of such changes would, on the one hand, reduce expenditure on the benefits system and, on the other, raise the quality of services provided. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Benio M., Czerwiec-Janus E., Renta z tytułu niezdolności do pracy w świetle proponowanych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych [w:] Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. 5, red. W. Sułkowska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych, Dz.U. 1997, nr 99, poz. 612.
  3. Raport MGPiPS Racjonalizacja wydatków społecznych. Zielona Księga, październik 2003.
  4. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, Dz.U. 2004, nr 39, poz. 353 z późn. zm.
  5. Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych). 2006 r., ZUS, Warszawa, kwiecień 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu