BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winkler Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Job Descriptive Index i Job Diagnostic Survey jako narzędzia badania satysfakcji z pracy
The Job Descriptive Index and Job Diagnostic Survey as Tools for Measuring Job Satisfaction
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 801, s. 79-93, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Praca, Zadowolenie z pracy, Badanie satysfakcji, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Psychologia organizacji, Kluczowi pracownicy
Labour, Job satisfaction, Satisfaction research, Human Resources Management (HRM), Psychology of organisation, Key employees
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zwrócono uwagę na potrzebę budowania lojalności wśród pracowników. Przedstawiono charakter zjawiska zadowolenia z pracy. Wskazano również powiązania między poziomem zadowolenia a chęcią pozostania w organizacji, jak również rozwojem i utrzymaniem się postaw prospołecznych wśród osób zatrudnionych w organizacji. Główna część artykułu poświęcona jest dyskusji na temat dwóch narzędzi pomiaru satysfakcji z pracy: Job Descriptive Index i Job Diagnostic Survey.

In this article, the author draws attention to the need to build a level of loyalty among key personnel towards the organisation. He presents the nature of the phenomenon of job satisfaction. He also indicates the links between the level of satisfaction and the desire to remain within the organisation as well as the development and persistence of pro-social attitudes among people employed in the organisation. A major part of the article is devoted to a discussion of two tools from measuring job satisfaction: The Job Descriptive Index and Job Diagnostic Survey. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. [2001], Zarządzanie zasobami ludzkimi, OE-ABC, Kraków.
 2. Bańka A. [2000], Psychologia organizacji [w:] Psychologia - podręcznik akademicki. Tom 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, red. J. Strelau, GWP, Gdańsk.
 3. Bearden W.O., Netemeyer R.G. [1999], Handbook of Marketing Scale: Multi-item Measures for Marketing and Consumer Behaviour Research, Sage Publications, Inc., London.
 4. Egan T.M., Yang B., Bartlett K.R. [2004], The Effects of Organizational Learning Culture and Job Satisfaction on Motivation to Transfer Learning and Turnover Intention, „Human Resources Development Quarterly”, vol. 15 (3).
 5. Fields D.L. [2002], Taking the Measure of Work. A Guide to Validated Scales for Organizational Research and Diagnosis, Sage Publications Inc., Thousend OaksLondon-New Delhi.
 6. Glisson Ch., Durick M. [1988], Predictors of Job Satisfaction and Organizational Commitment in Human Service Organizations, „Administrative Quarterly”, nr 33 (1).
 7. Gordon J.R. [1987], A Diagnostic Approach to Organizational Behavior, Allyn and Bacon, Inc., Boston-London-Sydney-Toronto.
 8. Küskü F. [2003], Employee Satisfaction in Higher Education: the Case of Academic and Administrative Staff in Turkey, „Career Development International”, vol. 8 (7).
 9. Lam S.K.S. [1995], Quality Management and Job Satisfaction, „The International Journal of Quality & Reliability Management”, vol. 12 (4).
 10. Locke E.A. [1976], The Nature and Causes of Job Satisfaction [w:] Handbook of Industrial and Organizational Psychology, red. M.D. Dunnette, Rand McNally, Chicago.
 11. Makin P., Cooper C., Cox Ch. [2000], Organizacja a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, PWN, Warszawa.
 12. Reber A.S. [2002], Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 13. Roznowski M. [1989], Examination of the Measurement Properties of the Job Descriptive Index with Experimental Items, „Journal of Applied Psychology”, nr 74 (5).
 14. Schneider D.S., Vaught B.C. [1993], A Comparison of Job Satisfaction between Public and Private, „Public Administration Quarterly”, vol 17 (1).
 15. Spector P. [1997], Job Satisfaction. Application, Assessment, Causes and Consequences, Crisp Publication Inc., USA
 16. Ting Y. [1997], Determinants of Job Satisfaction of Federal Government Employees, „Public Personnel Management”, nr 26 (3).
 17. Yeager S.J., Dimensionality of the Job Descriptive Index, „Academy of Management Journal” 1981, vol. 24 (1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu