BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gach Daniel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Tworzenie kapitału społecznego w organizacjach gospodarczych
The Creation of Social Capital in Economic Organisations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 801, s. 115-126, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Organizacje gospodarcze, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Otoczenie biznesu, Komunikowanie przedsiębiorstwo-otoczenie
Social capital, Economic organizations, Corporate Social Responsibility (CSR), Business environment, Communication company-environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono możliwe narzędzia w celu zwiększenia poziomu kapitału społecznego w organizacjach gospodarczych. Za punkt wyjścia rozważań na temat tworzenia pozytywnych relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem przyjęto zagadnienie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. W końcowej części przedstawiono tworzenie przedsiębiorstwa odblokowanego, jako nowego typu organizacji.

In this article, the author presents the possible tools for increasing the level of social and relational capital in economic organisations. As the starting point of his deliberations on the development of positive relations between an enterprise and its environment, the author looks at the adoption by the enterprise of a policy of corporate social responsibility. Next, he discusses the issue of developing trust between the organisation and its environment. In the final part of the article, the author presents the “unblocked enterprise” as a new type of organisation that ensures the initiation, development and consolidation of relations between the enterprise and its environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burt R. [1996], The Social Capital of Entrepreneurial Managers, „Financial Times”, October 5.
 2. Filek J. [2002], O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarczego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 3. Gach D., Makowiec M. [2006], Doskonalenie organizacji poprzez wykorzystanie koncepcji Business Intelligence [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa nr 48, tom 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Goleman D. [2007], Inteligencja społeczna, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 5. Griffin R.W. [2000], Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Katz D., Kahn R.L. [1979], Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa.
 7. Kieżun W. [2004], Kapitał społeczny a sprawność sfery publicznej, „Współczesne Zarządzanie”, nr 4.
 8. Koźmiński A.K. [2004],Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Kuraszko I., Panek-Owsianka M., Rok B., Zadrożna K. [2007], CSR w firmie - zysk dzięki odpowiedzialności. Przewodnik FORBESA, Wydawnictwo Forbes, Warszawa.
 10. Lipnack J., Stamps J. [1999], Virtual Teams, „Executive Excellence”, May.
 11. Majchrzak J. [2003], Społeczny wymiar zarządzania przedsiębiorstwem. Mit czy rzeczywistość?, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 33, Poznań.
 12. Masciarelli J.P. [2000], Using Your Board’s „Relationship Capital”, „The Corporate Board”, July/August.
 13. Pogonowska B. [2004], Kapitał społeczny - próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 42, Poznań.
 14. Putnam R. [1995], Bowling Alone: America’s Declining Social Capital, „Journal of Democracy”, nr 5.
 15. Scarbrough H. [2003], Why Your Employees Don’t Share What They Know, „KM Review”, May/June.
 16. Tsai-Lung L. [2005], Impacts on Improvement of Organizational Synthetic Value Caused by Social Network Relationship, „Journal of American Academy of Business”, March.
 17. Zarządzanie. Teoria i praktyka [2001], red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu