BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makowiec Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Strategia "błękitnego oceanu" i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstwa
The "Blue Ocean" Strategy and its Impact on Enterprise Development
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 801, s. 127-143, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Strategia zarządzania, Rozwój przedsiębiorstwa, Konkurencja, Przewaga konkurencyjna
Management strategy, Enterprise development, Competition, Competitive advantage
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmieniające się dynamiczne otoczenie przedsiębiorstw sprawia, że niezbędne jest ciągłe przewidywanie przyszłości i dostosowanie się do zmian panujących w otoczeniu. Strategią działania, która w odmienny nieco sposób traktuje konkurencję, poprzez zaniechanie walki z nią, jest strategia „błękitnego oceanu”. Opiera się ona na podejściu zasobowym w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przedstawiono wpływ strategii zarządzania na funkcjonowanie współczesnych organizacji. Zaprezentowano kluczowe podejście do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

In this article, the author presents the impact of management strategies on the operation of modern organisations. He presents model for building an organisation’s strategy. The author presents the key premises of the resource approach to enterprise management. This introduces his discussion of the Blue Ocean Strategy developed by W. Chan Kim and Renée Mauborgne, which relates to the resource approach to formulating strategies, in which much emphasis is placed on unique skills and key competences. In the article, the author presents the main premises of the Blue Ocean Strategy and its formulation. This strategy is a systematic approach to making competition redundant. The prospect of an organisation achieving a leading position and success in future is not the result of beating the competition but rather the result of creating “blue oceans” of free market space that are an excellent environment for growth. The author shows that the introduction of this concept in enterprises is both appropriate and effective. He also describes examples of implementing this concept in Polish enterprises, together with guidelines for managers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blue Ocean Strategy. Nie konkuruj z rywalami! Spraw, aby stali się nieistotni! [2006], „Brief” Magazyn Marketingu i Sprzedaży, nr 2.
 2. Hamel G., Prahalad C.K. [1999], Przewaga konkurencyjna jutra. Strategia przejmowania kontroli nad branżą i tworzenie rynków przyszłości, Business Press, Warszawa.
 3. Karpuś P. [2003], Rola strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. 37, UMCS, Lublin.
 4. Kim W.Ch., Mauborgne R. [2005a], Blue Ocean Strategy, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 5. Kim W.Ch., Mauborgn R. [2005b], Strategia Błękitnego Oceanu, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 6. Krawiec F.F. [2007], Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, Difin, Warszawa.
 7. MBA Kompendium. Nowatorska teoria i praktyka biznesu prosto z najbardziej prestiżowych kursów MBA [2006], R.F. Bruner, M.R. Eaker, R.E. Freeman, R.E. Spekman, E.O. Teisberg, S. Venkataraman, Helion, Gliwice.
 8. Obłój K. [2007], Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 9. Perechuda K. [2000], Organizacja wirtualna [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 10. Porter M.E. [1996], What is Strategy?, „Harvard Business Review”, listopad-grudzień.
 11. Remisiewicz M. [2006], Wielki błękit, „Manager Magazin” Edycja Polska, nr 10.
 12. Sudolska A. [2006], Zasoby wiedzy jako strategiczny czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:| Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M.J. Stankiewicz, Dom Organizatora, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu