BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hernik Joanna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw
Corporate Social Responsibility from Small and Medium Entrepreneurs' Perspective
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2009, nr 2, s. 62-72, rys., bibliogr. 20 poz.
Contemporary Management Quarterly
Słowa kluczowe
Ekologia, Etyka, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Ecology, Ethics, Corporate Social Responsibility (CSR), Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) wiązana jest najczęściej z działalnością dużych korporacji. Jednakże zauważyć należy, iż na rynku 99% podmiotów to firmy mikro-, małe i średnie. Czy ich także powinny dotyczyć założenia CSR? Wydaje się, że tak, skoro CSR wiąże się z odpowiedzialnością ekonomiczną, prawną czy etyczną, a więc problemami każdego przedsiębiorcy. W niniejszym artykule za cel przyjęto poznanie percepcji idei CSR wśród MSP - metodą wywiadów bezpośrednich zbadano opinie przedsiębiorców o wspomnianej koncepcji, a także wskazano realizowane działania, które odpowiadają CSR. (abstrakt oryginalny)

Corporate social responsibility is usually connected with activities at big companies. However, it should be noticed that micro, small and middle business entities constitute 99% of the market. It seems that the CSR idea should refer to SMEs activity as well as big companies, because it embraces economic, legal, ethic and philanthropic issues, so problems related to every market activities. The main goal of this paper was the recognition of CSR perception among SME surveyed by direct interviews method. Results reflect businessmen opinion about CSR and show some activities corresponding with the CSR idea. Research conducted leads to the conclusion that a lot of SMEs have never heard about the CSR concept, but they perform some activities which could be described as such name. Referring to Carroll’s pyramid it is obvious that businessmen want to survive and therefore want to keep profits instead of give them away. Mence, they are not so willing to support the needy. The rest of the pyramid concerns rules of law, ethics and philanthropy - these issues are important in respondents' opinion but the results show that declarations very often do not agree with actual activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski A., (2001), Zarys teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 2. Biały A., (2008), CSR to nie sposób na bal dla elit, rozmowa z Elis Thompson, "Rzeczpospolita" z 23 września 2008 r.
 3. Brzustewicz P., (2008), Zasada odpowiedzialności jako fundament etyki menedżera, "Pieniądze i Więź" nr 2.
 4. Carroll A.B., (1991), The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, "Business Horizons" no 4.
 5. Davis K., (1973), The Case for and against Business Assumption of Social Responsibilities, "Academy of Management Journal" no 16.
 6. Filek J., (2006), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 7. Garski K., (2009), Lek na całe zło?, "Manager Magazin" nr 1.
 8. Hayes T., (2002), The Non-Profit Sector, Government and Business. Partners in the Dance of Change - An Irish Perspective, "Public Management Review" no 2.
 9. Hennigfeld J., Pohl M., Tolhurst N., (2006), The ICCA Handbook on Corporate Social Responsibility, John Wiley & Sons Ltd., Chichester.
 10. Hołówka J., (2002), Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 11. Keynes J.M., (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 12. Łukasiewicz A., (2007), Idea społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, "Pieniądze i Więź" nr 2.
 13. Marens R., (2008), Recovering the Past: Reviving the Legacy of the Early Scholars of Corporate Social Responsibility, "International Journal of Management History" no 1.
 14. McGraw D.K., (2004), A Social Contract Theory Critique of Professional Codes of Ethics, "Journal of Information, Communication and Ethics in Society" no 4.
 15. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z 25 lutego 2004 r. zmieniające Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001; Załącznik I - Zalecenia KE 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, OJ L 63/2004.
 16. Wilenius M., Malmelin N., (2009), Towards Sustainably Manager Media Organizations: Reflections on the Future of Responsible Business in Media Industry, "Business Strategy Series" no 3.
 17. GUS, Aktualności, [on line], http://www.stat.gov.pl/szczec/index_PLK_HTML.htm, [25.05.2009].
 18. UN Global Compact Annual Review Highlights Progress Made, Identifies Gaps in Corporate Responsibility Practice, [on line], New York.
 19. http://www.unglobalcompact.org/newsandevents/news_archives/2009_04_08.html, [22.05.2009].
 20. Ranking województw, PARP, Warszawa, [on line], http://archiwum.parp.gov.pl/prasa zapowiedi/44-ranking-wojewodztw.doc, [04.05.2009].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu