BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ejdys Joanna (Politechnika Białostocka), Lulewicz Agata (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Społeczne instrumenty komunikacji i zarządzania przedsiębiorstwem
Social Instruments of Communication and Organizational Management
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2009, nr 2, s. 50-61, tab., bibliogr. 32 poz.
Contemporary Management Quarterly
Słowa kluczowe
Ramowe Zasady Raportowania, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Systemy zarządzania, Standardy, Normy ISO, Raportowanie
Global Reporting Initiative (GRI), Enterprise management, Corporate Social Responsibility (CSR), Management system, Standards, ISO International Standards, Reporting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest nowa koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem. Jej założeniem jest dobrowolne realizowanie działań mających przynieść korzyści o charakterze ekologicznym, społecznym oraz ekonomicznym. Artykuł ma na celu ocenę implementacji narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu. Skupiono się w nim głównie na certyfikowanych systemach zarządzania. Ponadto analizie poddano dotychczasową praktykę w zakresie raportowania działań społecznie odpowiedzialnych oraz zaprezentowano uniwersalny standard raportowania opracowany przez Global Reporting Initiative. (abstrakt oryginalny)

Corporate Social Responsibility (CSR) is a new organizational management conception. System of social responsibility is an instrument that has to reinforce procedures, models and behaviors of employees and managers who are willing to build company's success in the long term perspective. Essential element of implementing the principles of CSR is dealing with environmental and social issues which should be sources of economic benefits in the future. At organizational level such conception is implemented based on environmental management standard, occupational and health management standard, SA 8000 standard or ISO 26 000 standard (under development). In the paper authors present instrument of implementing the CSR concept, based on certificated management systems. Practical aspects of social responsibility reporting were presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., (2001), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 2. Brunsson N., Jacobson B., (2008), The Contemporary Expansion of Standardization [w:] N. Brunsson, B. Jacobsson et all (eds.), A World of Standards, Oxford University Press, Oxford, za: P. Castka, M.A. Balzarova, ISO 26000 and Supply Chain - on the Diffusion of the Social Responsibility Standard, "International Journal of Production Economics" 2008, vol. 111, no 2.
 3. Carroll A.B., (1979), A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, "Academy of Management Review" vol. 4, no 4.
 4. Carroll A.B., (1999), Corporate Social Responsibility. Evolution of a Definitional Construct, "Business and Society", vol. 38, no 3.
 5. Castka P., Balzarova M.A., (2008), ISO 26000 and Supply Chain - on the Diffusion of the Social Responsibility Standard, "International Journal of Production Economics" vol. 111, no 2.
 6. Cochran P.L., (2007), The Evolution of Corporate Social Responsibility, "Business Horizons" vol. 50, no 6.
 7. De Bakker F.G.A., Groenewegen P., den Hond F., (2005), A Bibliometric Analysis of 30 Years of Research and Theory on Corporate Social Responsibility and Corporate Social Performance, "Business and Society Review", vol. 44, no 3.
 8. Dodd E.M., (1932), For whom are Corporate Manager Trustees?, "Harvard Law Review" vol. 45, no 7.
 9. Doing Good. Business and the Sustainability Challenge, (2008) "The Economist Intelligence Unit", February.
 10. European Commission, (2005), Working Together for Growth and Jobs. A New Start for the Lisbon Strategy, COM 24, Brussels.
 11. Filek J., (2008), Przyczyny małego zainteresowania ideą CSR w Polsce [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa.
 12. Freeman E.R., Liedtka J., (1991), Corporate Social Responsibility: A Critical Approach, "Business Horizons", July-August.
 13. Friedman M., (1970), The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, "New York Times Magazine", September 13, New York.
 14. Golob U., Bartlett J.L., (2007), Communicating About Corporate Social Responsibility: A Comparative Study of CSR Reporting in Australia and Slovenia, "Public Relations Review" vol. 33, no 1.
 15. Green Paper Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, (2001), COM 366, Brussels.
 16. Grunig J.E., Hunt T., (1984), Managing Public Relations, Belmont: Thomson Wadsworth.
 17. Hooghiemstra R., (2000), Corporate Communication and Impression Management - New Perspectives why Companies Engage in Corporate Social Reporting, "Journal of Business Ethics", 27.
 18. Knox S., Maklan S., (2004), Corporate Social Responsibility: Moving Beyond Investment Towards Measuring Outcomes, "European Management Journal", vol. 22, no 5.
 19. KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008, (2008), KPMG International.
 20. Kuraszko I., Panek-Owsiańska M., Rok B., Zadrożna K., (2007), CSR w firmie - zysk dzięki odpowiedzialności, Przewodnik FORBESA.
 21. Matuszak-Flejszman A., (2007), Systemy zarządzania środowiskowego organizacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 22. Mikkila M., Toppinen A., (2008), Corporate Responsibility Reporting by Large Pulp and Paper Companies, "Forest Policy and Economics" vol. 10, no 7-8.
 23. Moneva J.M., Archel P., Correa C., (2006), GRI and the Camouflaging of Corporate Unsustainability, "Accounting Forum" vol. 30, no 2.
 24. Poksinska B., Dahlgaard J.J., Eklund J.A.E., (2003), Implementing ISO 14000 in Sweden: Motives, Benefits and Comparisons with ISO 9000, "The International Journal of Quality & Reliability Management" vol. 20, no 4-5.
 25. Rok B., (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 26. Rondinelli D.A., Berry M.A., (2000), Environmental Citizenship in Multinational Corporations: Social Responsibility and Sustainable Development - The Two Approaches of Sustainability Applied on Micro Level, "European Management Journal" vol. 18, no 1.
 27. Sustainability Reporting Guidelines, GRI 2000-2006, version 3.0.
 28. Van der Laan S.L., (2004), The Role of Theory in Explaining Motivation for Corporate Social Disclosures: Voluntary Disclosures vs. 'Solicited' Disclosures [w:] Fourth Asia Pacific interdisciplinary research in accounting conference, cyt. za: U. Golob, J.L. Bartlett, (2007), Communicating about Corporate Social Responsibility: A Comparative Study of CSR Reporting in Australia and Slovenia, "Public Relations Review" vol. 33, no 1.
 29. What Does Business Think about Corporate Social Responsibility. Part II. Comparison of Attitudes and Practices in Hungry, Poland and Slovakia, (2005), Raport Banku Światowego.
 30. Doane D., (2002), Market Failure: The Case for Mandatory Social and Environmental Reporting, Presentation at IPPR seminar 2002, [on line], http://ippr.org.uk/research/files/team28/project41/Doanepaperl.pdf, [24.11.2005].
 31. Rejestry EMAS - baza organizacji, [on line], http://www.emas.mos.gov.pl/web/act/listOrgs.htm, [10.01.2009].
 32. Social Accountability International, [on line], www.sa-intl.org, [2008.09.10].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu