BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemczyk Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Seweryn Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Promocja szeptana jako realne i potencjalne źródło informacji o obszarze recepcji turystycznej (na przekładzie Krakowa)
Word-of-Mouth Promotion as a Real and Potential Source of Information about the Tourist Reception Area (On the Example of Cracow)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 50, s. 246-252, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca
Słowa kluczowe
Promocja turystyki, Promocja jako przekaz informacyjny, Informacja turystyczna, Analiza ruchu turystycznego, Studium przypadku, Marketing szeptany
Promotion of tourism, Promotion as an information communication, Tourist information, Analysis of tourist movement, Case study, Buzz marketing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania było podkreślenie roli promocji szeptanej w turystyce. Zaprezentowana została istota tego kanału komunikacji i jego wpływ na decyzje turystów odnośnie wyboru miejsca docelowego podróży. Bazę empiryczną opracowania stanowiły wyniki badań ruchu turystycznego w Krakowie przeprowadzone w latach 2003-2007. Analizie poddano znaczenie opinii rodziny i znajomych jako źródła informacji o mieście, a także stopień deklaracji polecenia miasta innym. (fragment tekstu)

The article discusses a problem of so called word-of-mouth communication in tourism. Family, friends, acquaintances and other reference groups, experts and opinion leaders are the senders of such messages. They contact with each other and with other consumers, exchanging information not only face to face, but also by Internet. Using the results of research of the tourist movement in Cracow, it has been proved, that nowadays this "hidden power" of sale is the most effective way of communication of the destination area with the potential visitors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Alreck P.L., Settle R.B., The important of worth-of-mouth communication to service buyers, [w:] Marketing theory and applications, red. D.W. Stewart, N.J. Vilcassim, AMA, Chicago 1995.
 2. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w 2003 roku. Raport końcowy, zespół: R. Seweryn, M.Pociecha, L. Mazanek, A. Wilkońska, M. Grzywa, pod kierunkiem K. Borkowskiego, MOT, Kraków 2003 www.krakow.pl/turystyka /?id=raport/raport.html (dostęp 1.10.2008).
 3. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w 2004 roku. Raport końcowy, zespół: T. Grabiński, R. Seweryn, A. Gut-Mostowy, L. Mazanek, A. Wilkońska, pod kierunkiem K. Borkowskiego, MOT, Kraków 2004, www.krakow. pl/turystyka /?id=raport/raport.html (dostęp 1.10.2008).
 4. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w 2005 roku. Raport końcowy, T. Grabiński, R. Seweryn, A. Gut-Mostowy, L. Mazanek, A. Wilkońska, J. Kobus, pod kierunkiem K. Borkowskiego, MOT, Kraków 2005, www.krakow. pl/turystyka/?id=raport/raport.html (dostęp 1.10.2008).
 5. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2006. Raport końcowy, zespół: T. Grabiński, R. Seweryn, A. Gut-Mostowy, L. Mazanek, A. Wilkońska, pod kierunkiem K. Borkowskiego, MOT, Kraków 2006, www.krakow.pl/turystyka/?id=raport/raport.html (dostęp 1.10.2008).
 6. Bayus B.L., Word of mouth: the indirect effects of marketing efforts, "Journal of Advertising Research" 1985, vol. 25, no 3.
 7. Decrop A., Tourists' decision-making and behavior process, [w:] Consumer behavior in travel and tourism, red. A. Pizam, Y. Mansfeld, The Haworth Hospitality Press, An Imprint of The Haworth Press, Inc. New York, London, Oxford 2000.
 8. Hughes M., Marketing szeptany. Z ust do ust. Jak robić szum medialny wokół siebie, firmy, produktu, MT Biznes, Warszawa 2005.
 9. Murray K.B., A test of services marketing theory: consumer information acquisition activities, "Journal of Marketing" 1991, vol. 55, no 1.
 10. Niemczyk A., Seweryn R., Media w strukturze źródeł informacji o miejscu docelowym podróży (na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie), [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, red. S. Bosiacki, AWF, Poznań 2008.
 11. Ruch turystyczny w Krakowie w 2007 r. Raport z badań, zespół: K. Michalak, Ł. Toruń, K. Woźniak, M. Pruchniewicz, pod kierunkiem G. Sygnowskiego, IPSOS, Warszawa 2007, www.krakow.pl/turystyka/'?id=raport/ra-port.html (dostęp 1.10.2008).
 12. Zmyślony P., Proces wyboru przez klienta docelowego miejsca wypoczynku, www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=697678 (dostęp 1.10.2008).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu