BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burzyńska Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Finansowanie polityki ekologicznej
Financing Ecological Policy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 2, s. 21-28, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Finansowanie ochrony środowiska, Finansowanie inwestycji ekologicznych, Polityka ekologiczna państwa
Environmental protection financing, Financing of the environmental protection, State ecological policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Bezpieczeństwo ekologiczne w gospodarce krajowej jest podstawowym celem polityki ekologicznej. Rozdzielenie tej polityki jest bardzo ważne z punktu widzenia polityki gospodarczej, ponieważ zarządzanie procesami ochrony środowiska naturalnego w wielu dziedzinach gwarantuje wysoką efektywność tych działań. Zasady tworzenia i realizacji polityki ekologicznej zależą od stanu środowiska naturalnego, rozwoju i stanu gospodarki narodowej, a także ogólnej polityki państwa i zobowiązań międzynarodowych w zakresie środowiska naturalnego. Kluczową rolę odgrywa rozwój inwestycji ekologicznych, które są uzależnione przede wszystkim od instrumentów polityki ekologicznej państwa.

Ecological security of a national economy is the basic purpose of ecological policy. Separation of this policy is very important from the point of view of economic policy because managing the processes of natural environment protection on many fields enables high efficiency of such activities. The rules of creating and implementing ecological policy depend on the state of natural environment, the development and condition of national economy, and also a general state policy and international commitments regarding natural environment. The key role plays the development of ecological investments, which is depended first of all on instruments of the state ecological policy. During the last few years we can observe that enterprises' own founds and EU founds are the basic groups of financial resources in ecology. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. II Polityka ekologiczna państwa, Rada Ministrów , Warszawa, czerwiec 2000 r., www.mos.gov.pl.
 2. Famielec J., Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 3. Górka K., Problemy funkcjonowania funduszy ekologicznych w Polsce, [w:] G. Dobrzański (red.), Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002.
 4. Górka K. (red.), Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce, AE, Kraków 1999.
 5. Krajowy plan gospodarki odpadami 2010, MP z 2006 r. nr 90, poz. 946.
 6. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, DzU z 2005 r. nr 239, poz. 2019, www.kzgw. gov.pl.
 7. Machowski J., Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.
 8. Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu, Warszawa 2007.
 9. Perkowski M., Kiercel T.S., Finansowanie polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, Temida, Białystok 2005.
 10. Polityka ekologiczna państwa, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1990, www.mos.gov.pl.
 11. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Rada Ministrów, Warszawa, grudzień 2002, www.mos.gov.pl.
 12. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Warszawa, 2008, MP z 2009 r. nr 34, poz. 501.
 13. Poskrobko B., Podstawy polityki ekologicznej, [w:] K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 2001.
 14. Poskrobko B. (red.), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.
 15. Program wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010, Rada Ministrów, Warszawa listopad 2002, www.mos.gov.pl.
 16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu