BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubała Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Marketing w procesie pozyskiwania zasobów przez organizacje pozarządowe w Polsce
Marketing in the Process of NGOs Obtaining Resources in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 823, s. 5-18, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Marketing społecznie zaangażowany, Organizacje pozarządowe, Organizacje pożytku publicznego, Instrumenty marketingowe
Marketing, Cause Related Marketing (CRM), Non-governmental organisation, Public benefit organisation, Marketing instruments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Marketing organizacji pozarządowych polega na wykorzystaniu metod marketingu, technik i narzędzi do promowania społecznie wartościowych wzorów zachowań, nowych wartości i postaw, których realizacja prowadzi do zaspokojenia ważnych społecznie potrzeb i humanizacji życia. Głównym celem marketingu organizacji pozarządowych są klienci i ofiarodawcy. Omówiono metody marketingowe i techniki stosowane przez organizacje pozarządowe w celu zapewnienia środków i partnerów w celu realizacji określonych projektów.

NGO marketing consists in using marketing methods, techniques and instruments to promote socially valuable patterns of behaviour and new values and attitudes whose realisation meets important human and social needs. The main target markets of NGOs are clients and donors. In this article, the author discusses the marketing methods and techniques used by NGOs to secure funds and partners in order to carry out specific projects. She also identifies the instruments that shape the long-term relationships and loyalties of firms and volunteers that support NGOs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gumkowska M., Herbst J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor, www.ngo.pl.
  2. Gumkowska M., Herbst J., Wygnański J., Wolontariat, filantropia i 1% - raporty z badań 2004, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005.
  3. Kotler P., Andreasen A.R., Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, Prentice Hall, New Jersey 1996.
  4. Krzyżanowska M., Marketing usług organizacji niekomercyjnych, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
  5. Sargeant A., Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  6. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., Dz.U. nr 96 poz. 873.
  7. Załecki R., Ku nowej marce sektora organizacji społecznych w Polsce, „Trzeci Sektor” 2007/2008, nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu