BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cecur Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Financing Investments of Local Government Units in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 2, s. 29-38, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Finansowanie inwestycji, Finansowanie inwestycji w gminie, Finanse samorządu terytorialnego, Wydatki inwestycyjne
Investment financing, Investment financing in district, Local government finance, Investment expenditures
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono istotę i funkcje samorządu terytorialnego w sektorze finansów publicznych. Przybliżono źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Omówiono wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2004-2008.

The demographic development and the progressing urbanization, then suburbanization led to the increase of infrastructure needs though the fundamental enlarging of functional urban areas. The completion of investment in the scope of local technical infrastructure is a prolonged process due to technical as well as economic factors. Therefore, the completion of investments requires financing the determining roots. Poland's access to the European Union was one of more important events of the last years. This fact influenced the change in investment conditions in the country. This significantly broadened the possibilities for financing new investments due to new resources coming from budget of this organization. The expenditure on investment activity became the most legible sign for the local resourcefulness and the innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Felicki A., Zachariasz L, Planowanie przestrzenne a udział podmiotów prywatnych w budowie infrastruktury publicznej. Rozwiązania polskie a wybranych krajów UE i USA, „Samorząd Terytorialny" 2008, nr 10.
 2. Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008.
 3. Głucjowski J., Pomoska A., Szołno-Koguc J. (red.), Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 4. Jarosiński K., Finansowanie inwestycji komunalnych w Polsce w warunkach samorządności lokalnej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2003.
 5. Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997 nr 78, poz. 483.
 7. Patrzałek L. (red.), Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Wrocław 2007.
 8. Ruśkowski E., Dolnicki B. (red.), Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Białystok-Katowice 2007.
 9. Sarnecki P. (red.), Samorząd terytorialny - zasady ustrojowe i praktyka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 10. Sochacka-Krysiak H., Finanse lokalne, Poltext, Warszawa 1993.
 11. Swianiewicz P., Finanse lokalne - teoria i praktyka, Municipium SA, Warszawa 2004.
 12. Wojtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Zakamycze 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu