BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Beata (Uniwersytet Szczeciński), Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle badań empirycznych
An Appraisal of Internal Audit in Local Government - Empirical Research
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 2, s. 39-49, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Wywiad pogłębiony, Audyt wewnętrzny, Samorząd terytorialny, Finanse publiczne
In-depth interview, Internal audit, Local government, Public finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano ocenę funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego. Oceny tej dokonano na podstawie badań ankietowych pogłębionych techniką wywiadu prowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego. Jednym z celów badania było ustalenie zasad prowadzenia, znaczenia i istotności audytu wewnętrznego w procesie podejmowania decyzji oraz w ocenie gospodarki finansowej.

The article presents empirical research within the range of internal audit in local government. This research was carried out thanks to a grant by the Polish Ministry of Science and Higher Education. The article - among others - describes indications concerning directions of evolution of internal audit in local government. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Berger R., Aufgabenbereich der Unternehmensberatung, [w:] Lexikon der Rechnungslegung und Abschlussprüfung, red. W. Lück. Wyd. IV, München, Wien 1998.
  2. Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, Wyd. Info Audit, Warszawa 2004.
  3. Filipiak В., Audyt wewnętrzny jako podstawa kontroli i racjonalizacji gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, red. A. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wyd. KUL, Lublin 2007.
  4. Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, Najwyższa Izba Kontroli, lipiec 2005.
  5. IPSAS l - Presentation of Financial Statements, IPSAS, May 2000, www.ipsas.org.
  6. Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (DzU UE nr L.243 z 11.09.2002 r.).
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 roku w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (DzU nr 112, poz. 763).
  8. Siwoń M., Metodyka badań audytowych w kontekście realizacji funkcji zarządzania, [w:] Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej JST, red. B. Filipiak, Difin, Warszawa 2009.
  9. Szymańska H., Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego, [w:] Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2007.
  10. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu