BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oczkowska Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wpływ zagranicznych sieci handlowych na procesy integracji handlu w Polsce
The Impact of Foreign Chain Stores on Company Integration Processes in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 823, s. 37-50, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Strategia marketingowa, Handel, Inwestycje bezpośrednie, Sieci handlowe, Korporacje międzynarodowe, Inwestycje zagraniczne
Marketing strategy, Trade, Direct investments, Chain stores, International corporation, Foreign investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od początku lat 90. XX w. obserwuje się gwałtowną ekspansję zachodnich korporacji handlowych na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, w tym na rynek polski. Napływ inwestorów zagranicznych wywiera także istotny wpływ na przemiany handlu w Polsce. Zagrożenie konkurencyjne oraz procesy koncentracji zachodzące w zagranicznych przedsiębiorstwach działają pobudzająco na krajowe firmy handlowe, które zainteresowały się różnymi formami kooperacji i integracji. Powstające związki i stowarzyszenia stawiają sobie za cel podjęcie walki konkurencyjnej z zachodnimi gigantami handlowymi. Podstawowym celem artykułu jest ocena wpływu zagranicznych inwestycji na proces integracji handlu w Polsce. (fragment tekstu)

In this article, the author attempts to assess the impact of foreign investment on the process of company integration in Poland. First, she presents the effects of inward foreign investment on the host country's market. She shows that the influx of foreign companies also has a significant impact on changes in business in Poland. The author draws attention to the fact that the threat of competition from and mergers of foreign companies have also encouraged Polish companies to opt for various forms of cooperation and integration. The goal of the emerging unions and associations is to try to compete with the giant Western corporations. Representatives of companies perceive the positive impact of integration on strengthening the position of Polish companies vis-à-vis foreign chain stores. We can assume that the consolidation process will continue and that it will create an opportunity for Polish companies to develop. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański T., Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, PWN, Warszawa 2001.
  2. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, TNOiK, Toruń 2004.
  3. Kłosiewicz-Górecka U., Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych, PWE, Warszawa 2007.
  4. Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji, red. A. Zorska, Difin, Warszawa 2002.
  5. Najwięksi rosną, „Handel”, 27 sierpnia 2008.
  6. Od współpracy do franczyzy, „Handel”, 25 czerwca 2008.
  7. Raport o stanie handlu z 2007 r., www.mg.gov.pl.
  8. Zorska A., Efekty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w gospodarkach krajów goszczących, „Master of Business Administration” 2006, nr 5(82).
  9. Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu