BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mituś Ambroży (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Prawa konsumenta w umowach zawieranych na odległość
The Rights of the Consumer in Distance Contracts
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 783, s. 105-119, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Prawa konsumenta, Ochrona konsumenta, Prawo do informacji
Consumer law, Consumer protection, Right to Information (RTI)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Umowy zawierane na odległość są umowami zawieranymi z konsumentami bez obecności obu stron i przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, jeśli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który prowadzi w ten sposób swoją działalność. Przedstawiono pojęcie i specyfikację umów zawieranych na odległość. Omówiono główne prawa konsumentów takie jak prawo do jasnej i rzetelnej informacji, prawo do odstąpienia od umowy oraz prawo do prywatności i inne szczególne uprawnienia.

Distance contracts are contracts concluded with the consumer without both parties being present and using remote communication, if the customer’s contracting party is an enterprise that has organised its activities in this way. The main rights enjoyed by consumers in distance contracts include: 1) The right to clear and reliable information, both in terms of form and content. This is to enable the consumer both to identify the enterprise as well as to correctly assess and undertake decisions in regard to the terms of the contract solely on the basis of the information supplied by the enterprise. 2) The right to withdraw from the contract, which is a departure from the pacta sunt servanda principle enshrined in law. Withdrawal is one of the most important rights and should not entail having to state a reason or incur additional costs. 3) The right to privacy, which, for the purpose of submitting (sending) a commercial proposal, requires the consumer’s prior consent and may not entail any cost for the consumer. If the consumer is aware of his rights and their scope, he will be able to consciously and effectively take advantage of them, which, consequently, will reduce the imbalance that characterises distance contracts. This imbalance is rooted in the deficit of information, both about the entity providing the good or service and about the terms of the future contract, and is also due to not being able to see the product at the moment this type of contract is concluded. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biskupski Z. [2003], Nowe prawo konsumenckie - uprawnienia nabywcy, samoobrona sprzedawcy, „Gazeta Prawna”, nr 12.
 2. Drozdowicz M. [2001], Błąd w elektronicznych czynnościach prawnych. Wybrane zagadnienia na tle pojęć z zakresu handlu elektronicznego, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 9.
 3. Jagielska M. [2000], Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, „Monitor Prawniczy”, nr 9.
 4. Kasprzycki D. [2004], Jak reklamować się zgodnie z prawem, używając poczty elektronicznej?, LexPolonica (elektroniczna baza prawna).
 5. Kocot W. [2000a], Nowe zasady zawierania i wykonywania umów z udziałem konsumentów (I), „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 11.
 6. Kocot W. [2000b], Nowe zasady zawierania i wykonywania umów z udziałem konsumentów (II), „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 12.
 7. Kocot W.J. [2004], Wpływ Internetu na prawo umów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNe-xis, Warszawa.
 8. Łętowska E. [2001], Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 9. Łętowska E. [2004], Europejskie prawo umów konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa.
 10. Prawo Internetu [2004], red. P. Podrecki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 11. Stosio A. [2002], Umowy zawierane przez Internet, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 12. Szczygielska K. [2003], Odstąpienie od umowy zawartej na odległość w prawie niemieckim i polskim, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, R. XII, z. 2.
 13. Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym [2005], red. J. Gołaczyński, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu