BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojnarowska Halina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Marketing relacji a wzrost rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Relationship Marketing and Increase in the Market Value of an Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 804, s. 89-105, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Marketing relacji, Marketing partnerski, Wartość przedsiębiorstwa, Wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Zarządzanie Kontaktami z Klientem
Relationship marketing, Partnership marketing, Enterprise value, Market value of enterprise, Customer Relationship Management (CRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Postępujące zmiany w otoczeniu, a szczególnie globalizacja rynków, rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, ekspansja prywatnego kapitału zmuszają przedsiębiorstwa do modyfikacji poglądów na temat celu ich działania. W wielu publikacjach podkreśla się istotę i znaczenie lojalności klientów dla wzrostu zyskowności przedsiębiorstw. Przedstawiono dobór i ocenę wartości klientów oraz znaczenie marketingu partnerskiego w kreowaniu wartości przedsiębiorstw w świetle wyników ostatnich badań.

The author presents the theory and results of identification research on the significance of relationship marketing in the creation of value for Polish enterprises. Ongoing changes in the environment force enterprises to modify their views concerning the main aim of their activities. Modern views on this subject are based on the fact that an enterprise remains a defined set of resources contributed by its owners /shareholders with the purpose of multiplying them. As a consequence, the most important aim of an enterprise is to increase the wealth of its owners, an indicator of which is growing market value of the enterprise in the long term. This is determined, above all, by the appropriate choice and good management of its constituent resources. Currently, intangible assets are considered to be the main source of building an enterprise's value. These include: relationships with clients, agents and suppliers, brands owned, a loyal client base, image, information, marketing instruments, alliances and others, i.e., marketing resources. Research conducted among the 540 best Polish enterprises has shown that the issue of market value occupies a significant place in the hierarchy of goals. Over 92% of the researched firms think about the creation and growth of value very seriously and consciously build their market value, treating it as the main aim of all their activities. Of all the instrumental areas and strategies of marketing that have an impact on market value, enterprises have chosen partnership marketing as the most significant and important factor. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Cheverton P., Zarządzanie kluczowymi klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 2. Cooper R., Kaplan R.S., Measure Costs Right: Make the Right Decisions, „Harvard Business Review” 1988, nr 66.
 3. Doyle P., Value-Based Marketing. Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value, John Wiley & Sons, Chichester 2000.
 4. Duliniec A., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, „Bank i Kredyt” 1999, nr 5.
 5. Keefe L.M., What Is the Meaning of “Marketing”?, „Marketing News” 2004,15 September.
 6. Marcinkowska M., Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 7. Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, A. Czubała, AE w Krakowie, Kraków 2006.
 8. McCormick J.M., Rose E., Forget the 80-20 Rule, „Journal of Retail Banking” 1994, vol. 16,nr 2.
 9. Otto J., Marketing relacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 10. Wojnarowska H., Adamska I., Proces kształtowania lojalności klientów indywidualnych, „Marketing i Rynek” 2001, nr 12.
 11. Olivier R., Whence Consumer Loyalty?, „Journal of Marketing” 1999, vol. 63.
 12. Reichheld F.F., Loyalty Based Management, „Harvard Business Review” 1993, March-April.
 13. Reichheld F.F., Sasser W.E., Zero Defections: Quality Comes to Service, „Harvard Business Review” 1990, nr 9-10.
 14. Reichheld, F.F., Teal T., The Loyalty Effect, Harward Business School Press, Boston 1996.
 15. Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu