BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starczewska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Znaczenie due diligence dla procesów fuzji i przejęć
The Role of Due Diligence in the M&A Processes
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 744-752, tab., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Analiza stanu przedsiębiorstwa, Analiza due diligence, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
Mergers and acquisitions, Analysis of enterprise condition, Due diligence analysis, Financial analysis of enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zamierzeniem autorki było przedstawienie istoty due diligence oraz określenie jej znaczenia dla procesów fuzji i przejęć. Dla osiągnicia postawionego celu posłużono się metodą porównań oraz prezentacją, analizą i oceną zastosowania przedmiotowego badania w procesach fuzji i przejęć. (fragment tekstu)

The first part of the paper presents the basic information about mergers and acquisitions (M&A). It shows the nature, importance, types and motives for M&A. In the next part of the paper, the author discusses the nature and the scope of due diligence The author concludes with indicating the importance of due diligence for M&A.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Angwin D., Mergers and acquisitions cross European borders: national perspectivites on preacquisition due diligence and the use of professional advisers, "Journal of World Business" 2001, vol. 36, issue 1.
 2. Bąk R., Sierpińska M., Metoda kwantyflkacj i efektu synergii finansowej jako konsekwencji łączenia się i podziału przedsiębiorstw w modelu Z. Fluck i A. W. Lyncha, [w:] Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, red. P. Szczepankowski, Vizja Press &IT, Warszawa 2006.
 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 4. Bellou V., Exploring civic virtue and turnover intention during organizational changes, "Journal of Business Research", July 2008, vol. 61, issue 7.
 5. Błaszczak A., Adamczyk C., Padł transakcyjny rekord, "Rzeczpospolita. Ekonomia i Rynek", 9.01.2008, nr 7.
 6. Bodie Z., Merton R.C, Finanse, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 7. Epstein M. J., The determinants and evaluation of merger success, "Business Horizons", January-February 2005, vol. 48, issue 1.
 8. Frąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 9. Harvey M.G., Lusch R.L., Expanding the nature and scope of due diligence, "Journal of Business Venturing", January 1995, vol. 10, issue 1.
 10. Hitt M.A., Franklin V., Zhu H., Culture, institutions and international strategy, "Journal of International Management" June 2006, vol. 12, issue 2.
 11. Hopkins H.D., Cross-border mergers and acquisitions: global and regional perspectives, "Journal of International Management", Autumn 1999, vol. 5, issue 3.
 12. Jonek-Kowalska I., Efekty synergii w działalności przedsiębiorstwa, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1183, AE, Wrocław 2007.
 13. Knap E., Przejmowanie przedsiębiorstwa przez partnera zagranicznego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, nr 12, grudzień 2003.
 14. Kuhlwein N., Changes in Due diligence Requirements, [w:] M. Blatz, K.J. Kraus, S. Haghani, Corporate Restructuring Finance in Times of Crisis, Springer, Berlin 2006.
 15. Malara Z., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, nr 9, wrzesień 2004.
 16. Nita B., Tworzenie wartości przedsiębiorstw na rynku kontroli korporacyjnej, [w:] Finanse przedsiębiorstwa, red. P. Karpuś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 17. Rankine D., Bomer M., Stedman G., Due Diligence. Definitive Steps to Successful Business Combinations, Financial Times Prentice Hall/Pearson Education, London 2003.
 18. Reichardt C.L., Due diligence assessment of non-financial risk: Prophylaxis for the purchaser, "Resources Policy" 2006, vol. 31 issue 4.
 19. Richey R.G., Kiessling T.S., Tokman M., Dalela V., Market growth through mergers and acquisitions: The role of the relationship marketing manager in sustaining performance, "Industrial Marketing Management", June 2008, vol. 37, issue 4.
 20. Shih M.S.H., An investigation into the use of mergers as a solution for the Asian banking sector crisis, "The Quarterly Review of Economics and Finance" 2003, vol. 43, issue 1.
 21. Shimizu K., Hitt M.A., Vaidyanath D., Pisano V., Theoretical foundations of cross-border mergers and acquisitions: A review of current research and recommendations for the future, "Journal of International Management" 2004, vol. 10, issue 3.
 22. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 23. Suszyński C. (red.), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 24. Szczepankowski P.J., Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 25. Szewczyk A., Zakres i procedura przeprowadzania due diligence przedsiębiorstw, [w:] Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, red. P. Szczepankowski, Vizja Press& IT, Warszawa 2006.
 26. Yagil J., Mergers and macro-economic factors, "Review of Financial Economics" 1996, vol. 5, issue 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu