BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefański Artur (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Prognozowanie finansowe w przedsiębiorstwach - z doświadczeń banków w Polsce
Financial Forecasts of Enterprises - From the Experience of Banks in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 753-760, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Prognozowanie, Polityka kredytowa banków
Financial analysis of enterprise, Forecasting, Credit policy of banks
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania była próba ustalenia, jak często projekcje finansowe przedsiębiorców towarzyszą składanym w banku wnioskom kredytowym, oraz ocena stopnia ich zgodności z faktycznymi wynikami osiąganymi przez przedsiębiorców. W tym celu przeprowadzono badanie, którym objęto 60 wniosków kredytowych złożonych przez przedsiębiorców w 2005 roku w 4 bankach działających w Poznaniu. Prognozy finansowe przedsiębiorców na 2006 roku zostały następnie porównane z rzeczywistymi wynikami tych samych przedsiębiorstw osiągniętymi w 2006 roku. (fragment tekstu)

Financial analysis in banking practice is vital from the point of view of credit rating and credit risk as well. To estimate them banks use, among others, financial forecasts of enterprises. The experience of banks in Poland shows that there are significant differences between the forecast and achieved financial figures. The study shows which forecasting assumptions should be thoroughly verified by banks before making credit decision in order to reduce the level of credit risk in banks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Janc A., Bank jako źródło finansowania działalności rozwojowej podmiotów gospodarczych, [w:] Dostosowanie metodyki oceny efektywności inwestycji do standardów światowych, red. H. Gawron, AE, Poznań 1995.
  2. Kuryłek W., Modelowanie ryzyka portfela kredytowego, "Bank i Kredyt" 2003 nr 6.
  3. Sabuhoro A., Stefański A., Modele prognozowania zagrożenia finansowego na tle oceny ryzyka przez banki, [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica - Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock-Łódź 2006.
  4. Saunders A., Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
  5. Stefański A., Zdolność kredytowa podmiotów gospodarczych a ryzyko kredytowe. Analiza finansowa w praktyce bankowej, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1042, AE, Wrocław 2004.
  6. Tokarczuk P, Wprowadzenie do sposobów pomiaru ryzyka kredytowego, [w:] Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, tom II, Bankowość, materiały konferencyjne, Poznań 14-17 września 2000 r., AE, Poznań 2000.
  7. Wiatr M.S., Kierunki zmian polskiego systemu szacowania ryzyka kredytowego -próba oceny, "Bank i Kredyt" 2004 nr 1.
  8. Zachorowska A., Wielogórska D., Efektywność nowoczesnego systemu zabezpieczeń przed ryzykiem kredytowym, [w:] Ryzyko. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, materiały z konferencji nt. "Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - problemy na progu XXI wieku", red. J. Bizon-Górecka, TNOiK, Bydgoszcz 2001.
  9. Zaleska M., Zarządzanie aktywami i pasywami banku spółdzielczego, Twigger, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu