BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska Maria (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie ochrony socjalnej dla efektywności gospodarczej
The Importance of Social Protection for the Growth Efficiency
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2008, z. nr 12, s. 211-222, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność ekonomiczna, Opieka socjalna, Programy pomocy społecznej, Zarządzanie ryzykiem
Economic efficiency, Social services, Social assistance programs, Risk management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ochrona socjalna w tradycyjnym ujęciu postrzegana jest jako forma redystrybucji. W ostatnich latach jednak w pracach teoretycznych jak i empirycznych podkreślana jest rola ochrony socjalnej jako polityki pomagającej ubogim zarządzać ryzykiem, a przez to zwiększającej ich możliwości, w konsekwencji przyczyniającej się do wzrostu ogólnej efektywności. Celem artykułu jest przeprowadzenie dyskusji nad programami ochrony socjalnej i ustalenie w jakim zakresie programy tego typu mogą być uważane za instrument promujący długookresowy wzrost gospodarczy. Dyskusji zostaną poddane argumenty teoretyczne, poparte doświadczeniami różnych krajów. (abstrakt oryginalny)

Social protection policies have been typically thought of as a form of redistribution. Recently, however, theoretical and empirical studies have also highlighted a considerable role of social protection in helping the poor to manage risk. Consequently, this group of society is to benefit from social protection programs, which is mainly expressed by the increase in overall satisfaction, The purpose of the paper is to discuss to what extent the above mentioned programs can be considered as useful instruments of increasing economic growth in a long term. The discussion presents theoretical arguments based on empirical evidence from different countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A., Glaeser E., Fighting Poverty in the US and Europe: A World of Difference, Oxford University Press, Oxford 2004.
 2. Barry В., The Welfare State versus the Relief of Poverty, [w:] Needs and Welfare, Ware A., Goodin R. E. (red), London: Sage, 1990.
 3. Besley Т., Means Testing Versus Universal Provisions in Poverty Alleviation Programmes, "Economica" 1990, nr 57 (225).
 4. Deverreux S., Livelihood Insecurity and Social Protection: A Re-emerging Issue in Rural Development, "Development Policy Review" 2001, nr 19 (4).
 5. Dubbarao K., Systemic Shocks and Social Protection: Role and Effectiveness of Public Works Programs, Worid Bank "Social Protection Discussion Paper" 2003, nr 0302.
 6. Esping- Andersen G., The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge UK 1990.
 7. Hashemi S., Linking Micro finance and Safety Net Programs to include the Poorest: The Case oflGVGD in Bangladesh, World Bank, "Focus Notes" 2000, nr 21.
 8. Hayek F. A., Konstytucja wolności, PWN, Warszawa 2006.
 9. Holzmann R., Jorgensen S., Social Risk Management: A New Conceptual Framework for Social Protection and Beyond, World Bank, "Social Protection Discussion Paper1', 2001, nr 0006.
 10. Jalan J., Ravallon M., Income Gains to the Poor from Workfare: Estimates for Argentina 's Trabajar Program, World Bank, "Policy Research Working Paper Series", 1999, nr 2149.
 11. Korpi W., Social Policy and Distributional Conflict in the Capitalist Democracies. A Preliminary Comparative Framework, "West European Politics" 1980, nr 3 (3).
 12. Korpi W., The Democratic Class Struggle, Routledge and Kegan, London 1983. Korpi W., Power Resources Approach vs. Action and Conflict: On Causal and Intern-tional Explanation in the Study of Power, "Sociological Theory" 1985, nr 3 (2).
 13. Korpi W., Contentious Institutions: An Augmented Rational-Actor Analysis of the Origins and Path Dependency of Welfare State Institutions in the Western Countries, "Rationality and Society" 2001, nr 13 (2).
 14. Korpi W., Palme J., The Paradox of Redistribution and the Strategy of Equality: Welfare State Institutions, Inequality and Poverty in the Western Countries, "American Sociological Review" 1998, nr 63 (5).
 15. Lee D. R., The trade-off between equality and efficiency: Short-run politics and long-run realities, "Public Choice" 1987, nr 53.
 16. Le Grand J., The Strategy of Equality - Redistribution and Social Services, George Allen &Unwin, London 1982.
 17. Lerman R. I., Townsend A. A., Conflicting Objectives in Income Maintenance Programs, "The American Economic Review" 1974, nr 64 (2).
 18. Lindert P., Growing Public: Social Spending and Economics Growth since the Eighteenth Century, Cambridge University Press, Cambridge, UK 2004.
 19. Murgai R., Ravallion M, A Guaranteed Living Wage in Rural India: Who Would Gain and at What Cost?, World Bank, Washington DC 2005.
 20. Nelson K., Mechanisms of Poverty Alleviation, "LIS Working Paper" 2004, nr 372.
 21. Piotrowska M., Taxes and Transfers as Instruments Influencing Income Inequality in Transition Countries, [w:] Proceedings of the Third Conference of the International Society for Quality of Life Studies, Universitat de Girona, Girona 2001.
 22. Pedersen A. W., The Taming of Inequality in Retirement. A Comparative Study of Pension Policy Outcomes, Fafo, Oslo 1999, Report No. 317.
 23. Ravallion M., Reaching the Rural Poor through Public Employment: Arguments, Evidence and Lessons from South Asia, World Bank, "Research Observer" 1991, nr 6 (2).
 24. Ravallion M., Targeted Transfers in Poor Countries: Revising the Trade-Offs and Policy Options, World Bank, "Social Protection Discussion Paper" 2003, nr 03I4.
 25. Sachs J., Koniec z nędzą, PWN, Warszawa 2006.
 26. Scruggs L., Allan J., The Material Consequences of Welfare States: Benefit Generosity and Absolute Poverty in 16 OECD Countries, "LIS Working Paper" 2005, nr 409.
 27. Tullock G., Economics of Income Redistribution, Kluwer-Nijhoff, Amsterdam 1983.
 28. World Bank, East Asia: Recovery and Beyond, Washington DC 2000.
 29. World Bank, Social Protection Sector Strategy Paper-From Safety Nets to Spring Board. Washington DC 2001.
 30. World Bank, The Contribution of Social Protection to the Millennium Developments Goals, World Bank Social Protection Unit, Washington DC 2003.
 31. World Bank, Equity and Development, World Development Report 2006, World Bank and Oxford University Press, Washington DC 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu