BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Magdalena (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Zjawisko emigracji zarobkowej na terenie powiatu wadowickiego
Phenomenon of Gainful Emigration on the Territory of Wadowice Poviat
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 4, s. 97-103, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Emigracja, Okres międzywojenny, Emigracja zarobkowa
Emigration, Inter-war period, Economic emigration
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat wadowicki
Wadowice County
Abstrakt
Głównym celem badań jest odniesienie obecnego zjawiska związanego z emigracją zarobkową na terenie powiatu wadowickiego do sytuacji z okresu międzywojennego XX wieku. Zakres terytorialny oraz dobór próby (mieszkańców powiatu) uwzględnia najsilniejszą i najsłabszą emigrację w zależności od jej rodzajów w tym okresie. Badania mają charakter porównawczy. Punkt wyjścia stanowią materiały historyczne zawierające informacje na temat wychodźstwa sezonowego, emigracji sezonowej za granicę oraz emigracji zamorskiej w okresie międzywojnia na tym terenie. W celu zdiagnozowania omawianego zjawiska na badanym terenie przeprowadzono badania z mieszkańcami powiatu techniką wywiadu wg kwestionariusza. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article was the reference to current phenomenon connected with gainful emigration on the territory of Wadowice poviat in relation to situation from interwar period in XX century. Territory range and sample selection (province inhabitants) included the strongest and the smallest emigration dependent on its kinds in this period. The research had comparative character. Historical materials contained information about, seasonal trips, seasonal emigration abroad, and overseas emigration in interwar period on this territory constituted the point the way out. With a view to diagnosing discussed phenomenon on researched territory researches with inhabitants by means of interview technique with questionnaire have been conducted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bukraba - Rylska [., 2008: Socjologia wsi polskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Dziedzic F., 1928: Stan gospodarstw włościańskich w powiecie wadowickim. Biblioteka Puławska. Seria Prac społeczno - gospodarczych Nr 7, Warszawa.
  3. Furdala A., Wysoczański W., 2007: Migracje: dzieje, typologia, definicje. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  4. Giddens A., 2005: Socjologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Grzymała-Kazłowska A., Łodziński S., 2008: Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki. Studia Migracyjne, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  6. Kępińska E., 2008: Migracje sezonowe z Polski do Niemiec. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu