BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poławski Paweł (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Życie na szaro : wewnętrzne zróżnicowanie szarej strefy
Life in a Gray Zone : Gray Economy Diversifications
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 10, s. 34-37, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Szara strefa, Rynek pracy, Gospodarka nieformalna
Employment, Informal economy, Labour market, Informal economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł odnosi się do popularnego problemu w polskiej literaturze jakim jest podział na formalną i nieformalną gospodarkę. Omówiono, dlaczego analizy szarej strefy nie są ograniczone do rynku pracy. Wskazano jakie działania są skorelowane z szarą strefą. Autor za pomocą analizy czynnikowej przedstawia, do jakiego stopnia Polacy są zaangażowani w nieformalną wymianę towarów i usług, jaki jest związek pomiędzy zaangażowaniem i stylem życia we współczesnej Polsce.

The article addresses the problem of popular in the literature and - at the same time - artificial distinction between the ‘formal’ and ‘informal’ economy. It also discusses why analyses of the grey economy shall not be limited to labor market, showing that individual activities in various dimensions of the informal economy are correlated. The author, using factor analysis, shows to what extent individuals are engaged in the informal exchange of goods and services, and what is the relation between the engagement and the lifestyle in contemporary Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. CASE, SMG/KRC (2008), Nierejestrowane zatrudnienie w Polsce, Raport z badań dla MPiPS, Warszawa.
 2. Castells M., Portes A. (1989), World underneath: the origins, dynamics, and effects of the informal economy, w: A. Portes, M. Castells, L.A. Benton (red.), The informal economy: studies in advanced and less developed countries, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 3. Feige E. (1990), Defining and estimating underground and informal economies: the new institutional economics approach, "World Development",18/7.
 4. FrieskeK.W., red. (1999), Marginalność i procesy marginalizacji, Warszawa: IPiSS.
 5. Hart K. (1973), Informal income opportunities and urban employment in Ghana, "Journal of Modern African Studies", 11, s. 61-89.
 6. IPiSS, CBOS (2008), Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne, Raport z badań dla MPiPS, Warszawa.
 7. Pedersen S. (2003), The shadow economy in Germany, Great Britain and Scandinavia, Copenhagen: The Rockwoll Foundation Research Unit.
 8. Portes A., Haller W. (2005), The informal economy, w. N. Smelser, R. Swedberg (red.), Handbook of economic sociology, 2nd editio, New Jork: Russell Sage Foundation.
 9. Rose-Ackerman S. (2001), Korupcja i rządy: przyczyny, skutki i drogi reform, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 10. Schneider F. (2005), Shadow economies around the world: What do we really know?, "European Journal of Political Economy" 21/3.
 11. Schneider F., Enste D. (2000), Shadow economies: size, causes, and consequences, "Journal of Economic Literature", 38/1, s. 77-114.
 12. Tarkowska E., red. (2000), Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Warszawa: Typografika.
 13. United Nations Economic Commission for Europe (2008), Non-observed economy in national accounts, New York and Geneva: UN Publication.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu